Na gōrnoślōnskich szportplacach, 19.05.2019

Yntlich! Gōrny Ślōnsk mŏ zajś majstra we fusbalu! Po 30 latach czekania we lidze polskej, bo ôstatni majster z Gōrnego Ślōnska przed Piastym bōł we lidze czeskej we 2004 roku dlŏ Banika Ôstrawa.

Gratulujymy Piastowi, ô kerym wiyncej poczytŏcie we artykułu Marcina Musiała.

A co jeszczy we fusbalu we ôstatnich dniach?

Górnik Zŏbrze dostoł na kōniec sezōnu szwōngu i wygroł zajaś szpil. Tera aże 3-0 we Kielcach ze Korōnōm. Dziynki tej wygranej Górnik Zŏbrze skōńczōł liga na 11 placu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A co na połedniowych krańcach Gōrnego Ślōnska? Banik Ôstrawa urwoł punkty nowymu majstrowi ligi czeskej. Zremisowoł u siã ze Slaviōm Praga 0-0 i skōńczōł na 6 placu. Te same manszafty trefiōm sie zajś we strzoda we Ołomuńcu, kiedy ô siōdmyj zagrajōm ô Puchar Rep. Czeskej. Szpil bańdzie szło ôbejrzeć live na CT Sport.

We grupie, kaj grŏ sie ô utrzimanie MFK OKD Karwina przegrała u siã 0-1 ze Bohemians Praga, a SFC Ôpawa wygrało 2-1 ze 1. FK Przibram. SFC Ôpawa skōnczyła 12 placu, a Karwina czekŏ walka ô utrzimanie.

Handbal

We lidze czeskej już yno jedyn szpil ôd majstra je HC Banik Karwina. Manszaft ze Gōrnego Ślōnska wygroł już 2 szpile, a grŏ sie do trzech wygranych. Co ważniejsze, we niedziela przełōmali Pilzno i wygrali u nich. We strzoda czekŏ jych szpil we Karwinie i jak go wygrajōm, to ôstanōm zajś majstrym Rep. Czeskej we handbalu.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Rezultaty finałowych szpilōw:
Talent Robstav M.A.T. Pilzno – HC Banik Karwina 31-27
HC Banik Karwina – Talent Robstav M.A.T. Pilzno 28-24
Talent Robstav M.A.T. Pilzno – HC Banik Karwina 22-29

We lidze polskej do sporej synsacyji doszło we piyrszym halbfinale na szpilu we Ôpolu, kaj miejscowŏ Gwardia wygrała ze etatowym polskim majstrem, Vive Kielce 32-31. We Kielcach ale bōło już 37-28 dlŏ Vive i to ôni wleźli do finału. Gwardii Ôpole ôstatnie szpil ô 3 plac.

Foto tytułowe: Marcin Musiał

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza