Na gōrnoślōnskich szportplacach, 10.03.2019

Po pŏru miesiōncach pauzy meldujymy sie zajś ze przeglōndym tego, co na gōrnoślōnskich szportplacach. Skuli tego, co poleku hokej włazi w lidze polskej i czeskej do ôstatecznej rozgrywki, to dzisiej skupiymy sie yno na naszych manszaftach na szlynzuchach.

Liga czeskŏ

We piōntek, 8 marca skōnczōła sie rōnda zasadniczŏ. Hokeisty Oceláři Trziniec po roztomaitych fazach we swojych szpilach skōńczyli jōm na 2 placu i majōm prawie dwa tydnie pauzy, w kerej czekajōm na poznanie przeciwnika ze barażōw ô dwa place w play-offach. Jak we barażach ô play-offy nie bańdzie żodnych fest iberaszungōw, to dōńdzie do ślōnsko-morawskich derbōw we ćwierćfinale: Oceláři Trzyniec – HC Witkowice Ridera. Przipōmniymy – Witkowice, to manszaft ze morawskej strōny Ôstrawy.

Drugi plac po rōndzie zasadniczej dŏwŏ tyż hokeistōm Oceláři Trziniec plac we Europejskej Lidze Majstrōw na sezōn 2019/2020.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Piyrsze szpile Oceláři Trzyniec we ćwierćfinale dopiyro 20 marca, ale za to do ôbejrzyniŏ live we ČT sport.

Liga polskŏ

We lidze polskej niby jeszczy lepiyj. Tukej grajōm już pōłfinały play-offōw, a w niych dwa manszafty z Gōrnego Ślōnska: GKS Tauron Katowice i GKS Tychy, kere w takej kolejności tyż skōńczōły rōnda zasadniczŏ. Ale rozgrywek nie skōńczōły dwa inksze gōrnoślōnske manszafty: Polonia Bytōm i Orlik Ôpole. Bolesne sōm ôba upadki, ale kōniec tak zŏcnego manszaftu jak Polonia Bytōm, to już symbolicznŏ tragedyjŏ…

Dej pozōr tyż:  Śląski handmade w M1 Zabrze

Ale przidźmy nazŏd do szpilōw. We ćwierćfinałach po ciynżkich poczōntkach ôba faworyzowane gōrnoślōnske manszafty szafły pōłfinały, ale potrzebowały do tego aże 7 szpilōw:
GKS Tauron Katowice – Unia Ôświyncim 4-3
GKS Tychy – Automatyka Gdańsk 4-3
Podhale TatrySki Nowy Tŏrg – KH Energa Toruń 4-2
JKH GKS Jastrzymbiy – Cracovia Comarch Krakōw 0-4

We pōłfinale manszafty ze Gōrnego Ślōnska czekajōm take pary:
GKS Tauron Katowice – Cracovia Comarch Krakōw (piyrszy szpil 11 marca)
GKS Tychy – Podhale TatrySki Nowy Tŏrg (piyrszy szpil 12 marca)

Foto: Jacek Tōmaszewski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza