Na gōrnoślōnskich szpilplacach i lodowiskach: 11.03.2018

Tyn tydzień ze roztomaitym szczyńsciym ułożōł sie dlŏ gōrnoślōnskich manszaftōw.

We derbach Ślōnska Gōrnik Zŏbrze yno zremisowoł ze Zagłymbiym Lubin 2-2. Yno, bo grōł u siebie, ôd 10 minuty grōł w przewadze i prowadziōł do 91 minuty 2-1. Zaczło sie we 10 minucie ôd czerwonej kartki dlŏ Mateusza Matrasa. We 20 minucie na 1-0 dlŏ Gōrnika strzelōł Mateusz Wieteska. Ale ze Zagłymbie nie planuje ôdpuścić już w 29 minucie pokozōł Jakub Mareš, kery strzelōł tor na 1-1. We 37 minucie na 2-1 wraziōł Dani Suarez. I tak bōłô do 92 minuty. Wszyjscy liczyli już 3 punkty dlŏ Gōrnika, kiedy wyrōwnoł Filip Starzyński i Gōrnik Zŏbrze zajś potraciōł punkty.

Kupa lepiyj poszło Piastowi Gliwice, kery wygroł we Nowym Sōnczu ze Sandecjōm 3-0. Tory strzelili: Mateusz Szczepaniak we 14 minucie, Karol Angielski we 31 minucie i na kōniec szpilu Joel Valencia (91 minuta).

Gōrnik Zŏbrze je 4, a Piast Gliwice 12.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We czeskej lidze MFK Karvina grała do kōńca i we 87 minucie Tomaš Wagner strzelōła tora na 1-1 ze Spartōm Praga. Nojpiyrw we 24 minucie na 0-1 strzelōł Guelor Kanga. Karvina cołkym dobrze radzi sie na wiosna i jak tak dalyj pōndzie, to spokojnie sie utrzimie.

Gorzyj wyglōndoł to we Baniku Ostrawa, kery zajś przegoł. Tera 2-0 we Jablōncu, ze FK. Po tym szpilu Banik zwolniōł ze roboty trenera Radima Kučera. Niy ma jeszczy nowego i narazie tryningi poprowadzi asystynt.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Karwina je 12, Banik dalyj ôstatni, ze corŏzto mańszymi szansōma na utrzimaniy.

A co na lodowiskach?

We lidze czeskej HC Oceláři Trzyniec miōł fraj i czekōł na ćwierćfinały play-off, kaj ôd wtorku bandzie sie mierzōł ze Dynamo Pardubice.

We lidze polskej sōm już pōłfinały i narazie wyglōndoł to dobrze dla gōrnoślōnskich manszaftōw.

Turon KH GKS Katowice we piyrszym szpilu wygroł 5-3 ze Cracoviōm Krakōw. Dodatkowo manszaft ze Katowic chce ôdsuniyncia ôd 1 szpilu dwōch szpilerōw ze Krakowa (ôbaj za zagranie niebezpieczne i nie fair).

GKS Tychy wygoł już ze TartrySki Podhale Nowy Tŏrg dwa szpile – 4-0 i 3-1. Tera czekajōm jych dwa szpile we Małopolsce.

 

Foto: www.snappygoat.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza