Mundial 2018 – Weta ô finał

Gynau 4 lata tymu fusbalowego majstra świata robiyli Niymce a w ich składzie dwa Ślōnzoki, Łukasz Podolski a Mirek Klose. Niymce pokōnali we finale Argyntyna po dogrywce 1:0. Klose we tym turnieju klupnōł dwie bramy, czym szafnōł se miano nojlepszego snajpera w historii Mundialōw (5 bramōw w Korei a Japōnii, 5 w Nimcach, 4 w RPA, 2 w Brazylii).

Ale doś godki ô Niymcach, bo…

  1. Na Ślōnsku kibice abo fest im przajōm abo fest… niy przajōm (w zoleżności fto mioł wiela ujkōw w Rajchu i wiela te ujki naswoziyły szekuladōw).
  2. Niymce latoś downo sōm juz w dōma (pozōr! pakowali tasze jedyn dziyń pryndzyj niż Poloki).

Jakby sie niy dziwać tym razym żodyn Ślōnzok na Mundialu niy blysnōł. We finale szpilajōm Francuzy z Chorwatami. Naszych ni ma, tōż trza se jeszcze jakoś rozhajcować ymocje. Na szczynści wiymy jak to sie robi! Ni ma jak sie wetnōnć, pra? Yno, brōń Boże, niy zachyncōm do żodnego poważnego hazardu. Wiyncyj uciechy dadzōm wety ô „czopka śliwek”. Przegrany zwyrto wōszty na grillu, robi sznity abo 100 pōmpek na lewej rynce…

Jo by padoł 2:1 do Francyje… Weta?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista, mody ôjciec. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal we Dzienniku Zachodnim.
http://www.dziennikzachodni.pl/blogi/slonski-fusbal/
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza