Moc kultury #43: Atrybutyzacja Eichendorffa (List siódmy z Ligoty)

Aleksander Lubina
Moc kultury

Cygaro Eichendorffa

W wydawnictwie Silesia Progress ukazała się książka Margarethe Korzeniewicz
o Josephie hr. von Eichendorff
z posłowiem Zbigniewa Kadłubka,
po przeczytaniu którego postanowiłem wysłać autorowi
Siedem listów z Ligoty.
Namawiam do przeczytania książki Margarethe Korzeniewicz
i posławia Zbigniewa Kadłubka – Cygaro Eichendorffa,
bo tylko tak może się wywiązać rozmowa.

List siódmy (krótki ostatni)  z Ligoty (Eichendorffa)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Atrybutyzacja Eichendorffa

Prawdziwie współczesna byłaby nie ponadczasowa teraźniejszość, lecz «teraz» nasycone siłą «wczoraj», które dzięki temu nie musiałoby z owego «wczoraj» czynić bożyszcza”.

To zdanie pochodzi z pierwszego akapitu eseju Theodora Adorna*  o Eichendorffie. Tekst swój Adorno zatytułował bardzo spokojnie i jak gdyby z myślą o górnośląskim rozemocjonowaniu: „Eichendorffowi ku pamięci. (Z.Kadłubek)

*Theodor W. Adorno, właściwie Theodor Ludwig Wiesengrund (ur. 11 września 1903 we Frankfurcie nad Menem, zm. 6 sierpnia 1969 w Vispie w Szwajcarii[1])

„Naiwny poeta i nieco bardzo za mało śląski poeta. Ale przecież! Dyć! Ale przecież Eichendorff jest nasz! Nasz! I tak to było przez trzy ostatnie dekady. Nasz / nie nasz / wielki / dziwny / śmieszniejszy niż inni / infantylny / znany / pożegnany / amyn..” (Z.Kadłubek)

Stalorytem  Eichendorffa zasłonięto jego dagerotyp, pomnikami nazwami ulic oraz pieśniami przesłonięto literaturę. Eichendorff w powszechnym odbiorze to nie religia, to bałwochwalstwo.

Twórczość i postać Eichendorffa dla wielu  stały się narzędziem  – pisarz został obłaskawiony, odebrano mu podmiotowość, spełnia funkcje, których nie zakładał ani w twórczości ani życiu.  Rozmowy najczęściej to rozmowy o atrybutach Eichendorffa, nie zaś o poecie samym.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - przekręty w Hucie Szkła czyli Honolulu zamiast (polskiego) Eldorado

Smakuje się Eichendorffa jak szampana do preswusztu.

 

Z  atrybutyzacją mamy do czynienia, kiedy o czymś mówisz, bo to jest w dobrym tonie, a nie dlatego, że chcesz to zrozumieć i się tym zachwycać.

Kiedy kolekcjonujesz Eichendorffów, a a gapisz się na seriale i stand upy, to Marmurowy posąg, Nicpoń i Epitafium pokrywają się miałem.

Wracając do foppen, necken,  trotzen, napiszę, że najwspanialszą stroną (dwiema stronami) tej książki jest posłowie.

Dziękuję Ci, Profesorze, za posłowie, bo czytałem długo i z przyjemnością.

Listy z Ligoty? Tak, z Ligoty, ale z tej Ligoty, która należała do Eichendorffów.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza