Moc kultury #35: Kapsuła czasu

Aleksander Lubina
Moc kultury

Kapsuła czasu

 Idę sobie przez podwórze
l pyk, pyk, fajeczkę kurzę,
Mam króliki we chływiku
l gołąbki w gołębniku,
A w kadłubku stary kos
Śpiewa mi na cały głos.
Pyk, pyk, pyk z fajeczki.
Duś, duś, duś gołąbeczki.
Fajeczka, gołąbeczek,
Ławeczka, ogródeczek
l w kadłubku kos, to starzyka los.

Tak mógłby sobie śpiewać Ginter Pierończyk, rocznik 1944 – świadek naoczny, legenda górnictwa i sportu, okazjonalnie muzyk, obecnie pisarz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ginter Pierończyk urodził się w 1944 r. w Chorzowie. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej w 1968 r. podjął pracę w kopalni Kleofas. W 1999 r. odszedł na emeryturę i po „restrukturyzacji” został historykiem – amatorem opisującym dzieje swej rodziny, od końca XIX w. związanej z Załężem i kopalnią Kleofas.

W 2013 r. Ginter Pierończyk zadebiutował w almanachu Marty Fox krótkim opowiadaniem pt. Wypasiona beemwica. W latach 2014 – 2017 napisał Trylogię załęską na którą składają się: Asty kasztana – 2014 r. , Synek z Familoka – 2016 r. Kleofas w życiorys wpisany – 2017 r.

W 2019 Pierończyk w wydawnictwie Silesia Progress opublikował Plecionkę:

„Tytułowa plecionka symbolizuje Górny Śląsk. Jej miąższ, niczym skarby śląskiej ziemi, niczym prawe serca starzyków i starek, ôpōw i ômōw, ukrywa się głęboko pod twardą skórką. Kiedy skruszysz twardą skórkę, to dotrzesz do ciepłego i delikatnego wnętrza. Plecionka to zapach i smak szczęśliwego dzieciństwa. To wieczność i przemijanie. Akcja Plecionki rozpoczyna się w XIX-wiecznym Załężu – wówczas samodzielnej gminie, a obecnie jednej z najstarszych dzielnic Katowic. Po drodze „plecionka” rozpada się na dwie części, z których jedna przypada Polsce, a druga Niemcom. Jakimś cudem znikają wówczas Górnoślązacy; w części polskiej są sami Polacy, a w niemieckiej – Niemcy.

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

W tym miejscu można by zapytać: czy potrzebna była jeszcze jedna książka na ten temat?”

Ginter Pierończyk

A owszem potrzebna, bo to Pierończykowe widzenie świata ujęte we wszystkich książkach Gintra umieszczono w załęskiej kapsule czasu z okazji 660-lecia Żałęża z zamiarem wydobycia go za 40 lat.

Żeby o nas nie kłamali, to umieszczajcie swoje górnośląskie świadectwa we własnych kapsułach czasu i murujcie w fundamentach starych i nowych budowli i zakopujcie w ogródkach, bo muzea i pomniki mogą zostać…

Plecionkę Ginter Pierończyk zaoferował jako podziękowanie dla wspierających finansowo Ślōnskiej Sztamie (porozumieniu organizacji górnośląskich) wspierających śląski głos w spisie powszechnym. Wyobraża sobie, że wpłacający darowiznę otrzyma egzemplarz Plecionki.

Nie jest tajemnicą, że podobnie postąpili inni górnośląscy pisarze.

Bŏ my sōm Ślōnzoki.

https://www.facebook.com/events/3673840276012703/

https://www.youtube.com/watch?v=GqE-1iPbbhk

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza