Mirosław Syniawa: Ars longa, vita brevis

ARS LONGA, VITA BREVIS

w ôdpowiedzi Karolowi Gwoździowi

Myrōn…?! Niych bydzie, dyć jŏ wolã swoje miano.
Akuratnie perzōna je w nim ôpisanŏ
Rozmarzōnŏ, co suchŏ cie jyn jednym uchym,
Co jyj w gowie i za dnia durch sie rojōm muchy,
Sama niy wiy doprŏwdy ô czym tak sztyjc burgŏ
I skirz czego myślami pod ôbłoki furgŏ,
Ale dobrze zatela radzi se w realu:
SYN I JAWA toch jŏ je, nō, wypisz, wymaluj…
Dziynki za wiersz, Karliku, dziynki z cołkij duszy,
Choć, jak czytołch, to mioł żech drek czyrwōne uszy,
Bo żech ôrŏz sie poczuł choćby dynkmal włosny
(Ô czymś takim jyn czasym czowiek nocōm mŏ sny).
Coby richtig zasużyć na tã chwŏlbã twojã,
Musioł bych żyć tak dugo, jak żyje sekwoja,
I tyn czas bych poświyńcić cołki musioł rymōm,
Dyć niy mogã i w planach wcale tego niy mōm.
Vita brevis, ars longa w Rzymie sie padało –
Robi czowiek i miyni, że to wszyjsko mało,
I chce wiyncyj, a przecã trza pamiyntać ô tym,
By ôstawić tym pō nŏs tyż cojś to roboty.

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 

Foto tytułowe: Aaron Logan, [CC BY 1.0], via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza