Mikołów: Spotkanie wokół Wiktora Szołtyska

W czwartek, 25 listopada 2021, w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie spotkanie wokół książki “Po obu stronach frontu”, która jest dziennikiem Wiktora Szołtyska, śląskiego żołnierza z lat 1943-1947, syna ziemi pszczyńsko-mikołowskiej.

Program:

18.00 Wojciech Szwiec – wprowadzenie

18.05 Lidia Borowian – Cyba – osiemdziesiąta rocznica utworzenia Armi gen. Andersa

18.25 Jan Szołtysek – Wiktor i jego przyjaciele – wspomnienia 50 lat po śmierci

18.55 Henryk Szołtysek – “Po obu stronach frontu” niektórzy weterani powiatu pszczyńskiego w Kampanii Włoskiej 1944 – 1945

19.10  Dyskusja

 

MIEJSKA PLACÓWKA MUZEALNA W MIKOŁOWIE, UL.KAROLA MIARKI 15 ( BIAŁY DOMEK )  25.11.2021

https://www.facebook.com/mpm.mikolow/

Zapraszamy!

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza