Marcin Melon na grubie Guido w Zŏbrzu

We wtorek, 4 wrzejśniŏ, na grubie GUIDO we Zŏbrzu ciekawy tref literacki we raji “Kryminalne zagadki Śląska”, rychtowane bez Miejskŏ Bibliotyka z Zŏbrzŏ i Muzyum Wōngla z Zŏbrzŏ. Tego dnia idzie posuchać Marcina Melōna, autora, kery pisze po ślōnsku (wygroł dwa razy “Jednoaktōwka po ślōnsku” i je autorym kultowej raji “Kōmisorz Hanusik“) i Wojciecha Bauera. Tref bydzie prowadzić Mirosław Riedel.

We jego trakcie bydzie szło kupić ksiōnżki Marcina Melōna.

Tref napocznie sie ô 18.00 (piyrsze zjazdy szolōm na poziōm -320 napocznōm sie ôd 17.00).

Plac: Kopalnia Guido, ul. 3 maja 93, Zabrze.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza