Magiczny Śląsk (wstęp)

O tym, że Śląsk jest piękny, nie trzeba przekonywać żadnego Ślązaka. Ale może innych już trochę tak. I może trochę też jednak nas samych. Jak się przekonać? Gdzie szukać? Niedaleko. Wciąż jeszcze wiele śląskich skarbów drzemie nieodkrytych w opasłych tomiszczach bibliotek, na szczęście coraz częściej cyfrowych. I czy może istnieć słowo piękniejsze od tego, które ukształtowała literacka fantazja?

Chcielibyśmy takim właśnie słowem i takim Śląskiem się podzielić: magicznym, fantastycznym, nastrojowym – pięknym. Innym od szaroburego powietrza i czerni węgla. Innym od stereotypu. Pełnym humoru (ale nie kabaretowego). Dalekim od cepelii, kiczu i krupnioka. Lśniącym wieloma odcieniami. Niezwykłym.

Zaczynamy zatem naszą podróż. Będziemy przekładać i przewozić zapisane nierzadko szwabachą karty niemieckiej literatury na polską stronę (übersetzen). I tworzyć (po)mosty. A przynajmniej kładki. Najpierw krótkie i raczej lekkie. A z czasem być może trwalsze. Łączące, nie dzielące. Nadgraniczne. Różnorakie. Może nieco chybotliwe. Może nieco chropowate. Dla każdego. Bez barier. Otwarte. Jednym słowem: śląskie.

Pierwsze kładeczki już są. Magiczny las Erny Drewitz, tuż obok zakopconego Beuthen. I groźne otchłanie płonącej Fanny-Grube. I ezoteryczny Eichendorff. A teraz pora na starożytne misteria w Murckach… A potem może na Fausta w Wesołej… Kto chce sprawdzić, dokąd zaprowadzi nas czarna studnia?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pomysłodawczynią oraz inicjatorką projektu jest Nina Nowara-Matusik, literaturoznawczyni, germanistka, tłumaczka, profesorka w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktorka naczelna otwartego czasopisma naukowego „Wortfolge. Szyk Słów” (https://journals.us.edu.pl/index.php/wss). Zwolenniczka otwartej nauki (https://www.researchgate.net/profile/Nina-Nowara-Matusik). Mieszka w Bytomiu.

Dej pozōr tyż:  Petycja do Prezydenta RP w sprawie ślōnskij godki - PODPISZ!

 

Zdjęci tytułowe: Piotr Miemiec

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Magiczny Śląsk (wstęp)

 • 19 grudnia 2022 ô 21:28
  Permalink

  Übersetzen ist das Eine, aber das Erlernen des Deutschen ist das Wertvollere.

  Warum motiviert man nicht den Leser dazu, sich ein wenig Mühe zu machen und seine Mono- oder (maximal) Bilingualität zu durchbrechen, indem er in der Sprache des Originals kommuniziert und sich auch mit den Textfragmenten auseinandersetzt?

  Seit über 30 Jahren darf man wieder in Oberschlesien Deutsch lernen und sprechen, und irgendwie machen nur sehr wenige einen Gebrauch davon… seien wir mit schönen Projekten die Pioniere.

  Ôdpowiydz
 • 19 grudnia 2022 ô 13:38
  Permalink

  To mi sie podobo! Nie poradza pisać po slonsku, bo żech je ino krzok, a nie Hanys (ja) ale tak trzymać!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza