Łukasz Tudzierz: Wachtyrz – Prolog

Kultura jest odbiciem naszej duszy. To co myślimy, robimy, mówimy odzwierciedla się w szerokim pojęciu kultury. Do muzyki potrzebne jest pianino, do tańca – muzyka, do świadomości – dobry serwis internetowy. To co wartościowe i autentyczne zawsze wypływa z naszego serca – nie jest wówczas nastawione na zysk, nie stoją za tym interesy biznesowe i polityczne. Taki wydaje się być Wachtyrz – stworzony rękami pasjonatów, którzy nie patrząc na innych zrobili to, czego w śląskim Internecie im samym brakowało.

Przeciwnicy śląskiej odrębności twierdzą, że śląskość nierozerwalnie związana jest z polskością. Każdy ma prawo do swojego zdania. Jednak Wachtyrz pokazuje nam inny od polskiego – śląski punkt widzenia. Pokazuje śląską perspektywę, której brakuje w medialnym przekazie. Wachtyrz jest żywym przykładem na to, że Śląsk tworzy ambitną i ciekawą kulturę, której twórcy nie operują wulgarnym słownictwem i przaśnym kabaretem.

Wiem z doświadczenia, że tworzenie serwisów internetowych to trudne, ale i jednocześnie odpowiedzialne zajęcie. Tutaj kreowany jest przekaz dla Ślązaków. To właśnie Internet jest miejscem, gdzie kilkanaście lat temu miało miejsce odrodzenie mody na śląską kulturę. Obecnie Internet jako całkowicie demokratyczne medium otwarty jest na Ślązaków, którzy chcą o śląską kulturę zabiegać i pielęgnować.

Jesteśmy także w przededniu wydaje się historycznej chwili – na naszych oczach tworzy się nowy słowiański język – język śląski. To właśnie Internet sprawił, że wiemy jak pisać i czytać po śląsku. Powstaje wiele stron i blogów, których nie sposób wymienić z nazwy, a które bez strachu i nowocześnie piszą po śląsku o tym, co jest dla nich ważne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Chciałbym, aby takich serwisów jak Wachtyrz było w śląskim Internecie więcej. Chciałbym, aby śląska publicystyka i blogowanie były jeszcze bardziej popularne. Jeśli tworzymy coś z myślą o kulturze – potrzebni są zarówno twórcy, jak i adresaci. Lekcji zaangażowania i poświęcenia swojego czasu oraz pieniędzy nikt za nas nie odrobi.

Sami musimy dojrzeć do oddania się Idei. Czego Wam i sobie życzę.

Łukasz Tudzierz – śląski publicysta, autor bloga Tuudi.net. W kręgach jego zainteresowań od ponad 12 lat pozostają Ślązacy oraz śląska kultura. Zawodowo Scrum Master, prywatnie taternik i pasjonat kultur świata.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza