Libero Katowice już fertich. Czas na wielke ôtwarcie! [filmy, fotografije]

Libero, to znaczy nojnowszy kōmpleks handlowo-rozrywkowy na Ślōnsku, zaprŏszŏ piyrszych klijyntōw w samo połednie we sztwŏrtek, 15 listopada. Na tã przileżytość na gości czekać bydōm liczne prōmocyje jak tyż atrakcyje, take jak m.in.: warsztaty kulinarne, modowe metamorfozy, dorady makijażystek i golacza, tref z fuzbalŏrkami GKS-u Katowice, a dlŏ nojmodszych – kreatywne warsztaty, graczki i kōnkursy z nadgrodami. Tego dnia wystartuje tyż wielkŏ loteryjŏ Libero z pulōm nadgrōd wert powyżyj 200 tys. złotych, co w nij nojważniyjszŏ nadgroda to je SUV Hyundai Tucson. Fajrowanie ôtwarciŏ bydzie miało kulminacyjõ w Wikynd z Gwiŏzdami, co je zaplanowany we dniach 30 listopada – 2 grudnia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

„Ludzie chcōm jeść”, „Ludzie chcōm sie bawić” i „Ludzie chcōm wyglōndać” – pod tymi hasłami bydzie sie prawie dziŏć we Libero. – Prziwitōmy sie z miyszkańcami Katowic w wyjōntkowy spusōb. Na ôtwarciu Libero ô podniebiynia piyrszych gości w czasie warsztatōw i pokazōw warzyniŏ na żywo zadbŏ Aneta Zabiegała, twōrczyni manufaktury smaku Cook for You, a fotografistka Iwona Kowalska pokŏże, jak smartfōnym i fotografijōm kulinarnōm zawojować Instagram. W czynści poświyncōnyj szpasowi narychtowalimy m.in.: warsztaty DJ-skie, spōlny tryning z instruktorami z Fabryki Formy i tref z fuzbalŏrkami byniaminka Ekstraligi z katowskigo GKS-u. – gŏdŏ Grzegorz Filipczyk, dyrechtōr Libero Katowice.

Dyrechtōr nowo wybudowanego cyntrum przidŏwŏ, iże sztwŏrtkowŏ inauguracyjŏ spodobŏ sie tyż tym, dlŏ kerych liczy sie moda i sznit, pōniywŏż Libero zaprosi na tref ze znanōm stylistkōm Agnieszkōm Krajewskōm z Pokokarde Sztudio. Postrzōd atrakcyji ôtwarciŏ znŏdło sie tyż zaproszynie do świata urody i pielyngnacyje: panowie bydōm mogli darmo zadbać ô brodã u profesjōnalnego golacza, a panie – użyć dorad ôd makijażystek i manicurzystek. Tego dnia mocka niyspodzianek czekać bydzie tyż na nojmodszych. Z myślōm ô nich zaplanowanŏ ôstała zaczarowanŏ krajina, w keryj dzieci bydōm mogły sie pobawić i wziōńć udzioł w kōnkursach jak tyż warsztatach rynkodzieła.

Libero to nojmoderniyjszy wielofunkcyjny kōmpleks handlowo-rozrywkowy na Ślōnsku ô powiyrchni 45 000 mkw. GLA, kerego posiedzicielym i deweloperym je Echo Investment. W przijaznyj i kōmfortowyj przestrzyni 3-kōndygnacyjny ôbiekt pōmieści bez 150 sklepōw i pōnktōw usugowych, liczne restauracyje i kafyje, nojnowszy w tyj czynści krŏju multipleks, klub fitness i cyntrum medyczne. Położōne na połedniu Katowic przi sztrece DK81, Libero posiadŏ certyfikacyjõ ekologicznõ BREEAM. Autorym projektu architektōnicznego je pracownia MOFO Architekciŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-