Lewica pokŏzała liderōw we woj. ôpolskim

Lewica we ôpolskim pokŏzała liderōw listy do welōnku, jaki czekŏ nŏs na podzim. Lista ôtworzi Marcelina Zawisza (Lewica Razem), Piotr Woźniak (SLD) i Jarosław Pilc (Wiosna).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jedynkōm bydzie Marcelina Zawisza, kerŏ na wiosna sztarowała już we tym ôkryngu do Europarlamyntu: “To mōj wybōr i mōj śnik, bo je żych Ślōnzŏczkōm ze krwi i kości. Kandyduja do Sejmu skuli tego, że tutejsze problymu sõ mi bliske życiowo”. Przipōmnijmy, iże Marcelina Zawisza pochodzi ze Katowic, ale miyszkŏ we Warszawie.

Zawisza poruszōła tyż problymy emigracyji zarobkowej.

Piotr Woźniak z SLD chce sie skupić na ôchrōnie zdrowiŏ.

Wybory już 13 października.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza