Lekcje śląskiego języka i kultury jako odtrutka na nacjonalizm? Jest apel do prezydenta Katowic

Nie milkną echa marszu nacjonalistów, który przeszedł w sobotę ulicami Katowic. Radny miasta Adam Lejman-Gąska i śląski regionalista Marcin Musiał wystosowali list otwarty do prezydenta Marcina Krupy. Apelują w nim między innymi o to, by w katowickich szkołach pojawiły się treści antydyskryminacyjne oraz by rozpocząć w nich nauczanie śląskiego języka i kultury.

Szerokim echem w mediach i wśród mieszkańców odbiła się demonstracja nacjonalistów, która przeszła pod hasłem „Katowice miastem nacjonalizmu”. Magistrat zapowiedział pozwanie organizatorów do sądu ze względu na to hasło. Decyzja ta spotkała się z uznaniem mieszkańców. Teraz swoje propozycje w formie interpelacji i listu otwartego sformułowali radny miasta Adam Lejman-Gąska i śląski regionalista Marcin Musiał. Uważają dotychczasowe działania miasta za słuszne, ale “doraźne“.

Ich zdaniem to, czy Katowice naprawdę nie będą miastem nacjonalizmu, zadecyduje się nie w sądzie, a w sali szkolnej. Dlatego proponują, aby w ramach lekcji wychowawczych w szkołach na terenie Katowic wprowadzić więcej treści mających na celu budowanie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. “Od tego, co zasiejemy na tej naszej wspólnej katowickiej łące, zależeć będzie, co na niej wyrośnie – >>kolorowe kwiaty<< czy >>brunatne badyle<<“, piszą w swoim apelu.

Takie treści na lekcjach miałyby przeciwdziałać wykluczeniu. Ich zdaniem “wykluczanie to sól nacjonalizmu. Inni, mniejsi, bezbronni – oni zawsze są na celowniku tej ideologii. Wiek dwudziesty jest dla nas bolesną nauką tego, że jeśli w akcie gnuśności, lenistwa czy nonszalancji pozwolimy nacjonalizmowi (jak snajperowi) swobodnie namierzyć swoje ofiary, to on precyzyjnie pociągnie za spust i metodycznie wyeliminuje swoje ofiary – czyli tych spośród nas, którzy w danym momencie mają najwyższe notowania na giełdzie nienawiści – wczoraj Żydów czy Romów, a dziś może osoby LGBT czy Ślązaków”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Forscher diskutieren in Heidelberg über Oberschlesien

Według Lejmana-Gąski i Musiała w katowickich szkołach powinny zostać wprowadzone lekcje śląskiego języka i kultury. Takie lekcje to postulat od wielu lat podnoszony przez regionalistów. Czy Katowice mogłyby być w tym temacie pionierem? Zdaniem autorów listu wiele zyskałaby na tym tutejsza młodzież: “Nauka o tradycji śląskiej wielokulturowości może być skuteczną odtrutką na nacjonalizm, wiele języków to wszak wiele szanujących się nawzajem poglądów, nacjonalizm to jeden język i brak poszanowania dla innego. Ucząc katowicką młodzież śląskiego języka i kultury, wprowadzilibyśmy ich w dorosłe życie najlepszą drogą – drogą otwartości i szerszego zrozumienia innego człowieka, regionu i świata”.

Fot. materiały prasowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Lekcje śląskiego języka i kultury jako odtrutka na nacjonalizm? Jest apel do prezydenta Katowic

 • 24 lipnia 2020 ô 13:23
  Permalink

  Ale czy to wystarczy? Moim zdaniem w naszych śląskich szkołach musimy młodzież uczyć także naszej, odrębnej od polskiej, historii. To nasza industrialna mentalność ukształtowała naszą współczesną kulturę i nasze postrzeganie otaczającego świata i naszej odrębności w tym świecie. Nauczanie historii wielkoprzemysłowego rozwoju Ślaska i jego mieszkańców bardzo pomoże młodym ludziom odkryć swoje korzenie.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza