KW RAZEM po ślōnsku i kaszubsku

Nie yno ślōnske partie pamiyntajōm ô ślōnskej gŏdce przi wyborach kōmunalnych. KW RAZEM narychtowało ulotki po slōnsku (do ôzdŏwaniŏ we woj. ôpolskim i ślōnskim) jak i po kaszubsku dlŏ tamtego regiōnu.

Ślōnskŏ wersyjŏ ulotek naszykowoł kandydat KW RAZEM spod Ôlesna Jerzy Ochman, kery startuje do sejmiku woj. ôpolskygo. Ulotki to program partyji RAZEM. Sōm ô transporcie publicznym, placach w żłobkach dlŏ bajtli, umowach ô robota, z kerej idzie godnie żyć.

Kaszubskŏ i ślōsnkŏ wersyjŏ ulotek.
Ulotki po ślōnsku
Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza