Kvitová wygrywŏ we Sydney

Dobrze napoczōn sie rok 2019 dlŏ tynisistek rodzōnych na Ślōnsku, a gynau we Bilovcu. Tydziyń tymu turniyj debla we Brisbane wygrała Květa Peschke (pisali my ô tym tukej), a dzisiej we Sydney wygrała Petra Kvitová. Bōła to je 26 wygranŏ we turniyju WTA.

Kvitovŏ we finale wygrała we 3 szpilach (1-6, 7-5, 7-6) ze Asleigh Barty ze Australyji.

We drōdze do wygranej nie przegrała ani jednego szpila:

1/2: Kvitová – Sasnovich 2-0

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1/4: Kvitová – Kerber 2-0

1/8: Kvitová – Hsieh 2-0

1/16: Kvitová – Sabalenka 2-0

Jutro we Melbourne napocznie sie Australian Open.

Kvitovŏ piyrszy szpil mŏ ze Magdalenōm Rybarikovōm ze Słowacyje.

Mōmy nadziejã, co i tyn turniyj dŏ wiela radości szpilerkōm ze Ślōnska.

 

Foto tytułowe: Pavel Lebeda / Česká sportovní [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza