Tynisistka ze Ślōnska wygrała w Brisbane

Květa Peschke, narodzōnŏ we Bilovcu na Ślōnsku (Rep. Czeskŏ), wygrała piyrszy turniej debla WTA, kery latoś ôdbōł sie we Brisbane (Australijŏ). Tynisistka ze Ślōnska grała w parze ze Nicole Melichar ze USA.

We finale wygrały ze parōm z Tajwanu Yung-Jan Chan a Hao-Ching Chan we dwōch szpilach 6-1 a 6-1.

Drōga do finału to:

1/2: wygranŏ ze parōm Krejcikova/Siniakova 2-0

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1/4: wygranŏ ze parōm Danilovic/Potapova 2-0

1/8: wygranŏ ze parōm Kasatkina/Kontaveit 2-0

Květa Peschke a Nicole Melichar nie straciōła ani jednego szila (gema) we cołkym turnieju.

Nie yno Květa Peschke narodziyła sie we Bilovcu na Ślōnsku. We tym mieście prziszła na świat tyż Petra Kvitová, kerŏ ale ôdpadła we Brisbane już we 1/8 finału ze Anett Konataveit ze Estonije.

Turniej we Brisbane je przedôstatnim testym przed Australian Open, kere napocznie sie 14 stycznia we Melbourne.

Foto: Andrew Campbell / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza