Kuczer na fleku

Ôbywatelskõ postawa pokŏzoł chop, co dozdrzoł kuczera z kolasōm, co jechoł cołkōm szyrzkōm drōgi. Chop niy zastanŏwioł sie dugo, zastawiōł wōz i jego kludzŏcza, i ô cołkij sprawie poinformowoł policyjōnōw. Jak wachtyrze prawa wybadali stan trzyźwości ôd kuczera, to pokŏzało sie, iże mioł ôn w ôrganiźmie bez 3,5 promila alkoholu.

Trefiyło sie to pŏrã dni tymu w Soli kole 9.40. Kerowca, co tam jechoł, dozdrzoł kolasã, co jechała cołkōm szyrzkōm drōgi. Chop niy zastanŏwioł sie dugo, zastawiōł wōz i jego kludzŏcza, i ô cołkij sprawie poinformowoł policyjōnōw z Rajcze. Jak mōndurowi przijechali na miyjsce, to uzdali, iże kuczer to je 44-letni miyszkaniec krysu żywieckigo. Badanie jego sztandu trzyźwości wykŏzało, iże mioł ôn we ôrganiźmie bez 3,5 promila alkoholu. Za wykroczynie grozi mu hereszt abo sztrofa financowŏ. Gyricht może tyż rozsōndzić mu zakŏz kludzyniŏ wozideł niymechanicznych.

Fotografijŏ na wiyrchu: Tomasz Sienicki / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Sól ziemi czarnej na deskach rybnickiego teatru

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza