Krok po kroku… Rozmowa z Urszulą Nieradą-Kwiatkowską

Krok po kroku…  Rozmowa Aleksandra Lubiny z Urszulą Nieradą-Kwiatkowską, kandydatką  do Rady Miasta Katowice z ramienia Śląskiej Partii Regionalnej.

AL: Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do Rady Miasta Katowice?

Urszulą Nierada-Kwiatkowska: Mam konkretne punkty mojego programu na obwód wyborczy: Poprawa bezpieczeństwa, lepsze zagospodarowanie terenów zielonych wokół miasta, zwiększenie ilości stacji rowerów miejskich oraz zwiększenie czasu bezpłatnego korzystania z rowerów z 15 do 30 minut. Ponadto stworzenie świetlic osiedlowych dla młodzieży ( kółka zainteresowań, pomoc pedagogiczna , korzystanie z IT,) Najważniejsze to mieć stały kontakt z mieszkańcami i uważnie słuchać o ich problemach i potrzebach,

Jestem nauczycielem i pedagogiem. Moją specjalnością jest praca z młodzieżą trudną. Działam w Klubie Twórców Górnośląskich KARASOL w Katowicach, pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

W Katowicach chodziłam do szkoły, tu studiowałam, tu wróciłam, bo przecież mieszkałam i poza Katowicami i poza Śląskiem i poza krajem. Poznałam stosunkowo sporo miast w Wielkiej Brytanii (od Londynu do Weymouth) także w Niemczech oraz niektóre w Austrii  i Holandii. Mimo woli porównywałam rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom zarówno w dużych jak i małych miastach. Moje doświadczenie, moja wiedza, moje oparcie w rodzinie lepiej pasują do ŚPR niż do innych ugrupowań. Jest jeszcze jeden szczegół – w Katowicach, na Górnym Śląsku, na Śląsku,  pozycja kobiety była zawsze szczególna. Chociaż w innym świecie żyła moja mama i babcia, w innym ja wyrastałam i studiowałam, w innym sama o sobie decyduje moja córka, to jedno się nie zmieniło – to kobiety decydowały i decydują, oczywiście wspólnie z mężczyznami, o budżecie domowym. To moim zdaniem podstawa inności Śląska. W tym poglądzie nie jestem odosobniona. A ponieważ z ramienia Śląskiej Partii Regionalnej na prezydenta Katowic kandyduje kobieta, to moja decyzja była łatwiejsza.

Dej pozōr tyż:  Konkurs wokół dzienników Josepha Eichendorffa

O klasie, studiach i rodzinie  wspomniałam, bo do dziś mam oparcie w kolegach i koleżankach oraz dzieciach dobrze znających Katowice. To przedsiębiorcy, ludzie świata kultury i sztuki, matematycy, ekonomiści, prawnicy. Pracowici ludzie sukcesu z Katowic. .Zawsze ich uważnie słucham. To dotyczy też pani Ilony Kanclerz – odniosła sukces zawodowy, zdobyła wszechstronne wykształcenie, jest z Katowic.

AL: Dlaczego startuje Pani z listy Śląskiej Partii Regionalnej?

Urszulą Nierada-Kwiatkowska: Po pierwsze, to Śląska Partia Regionalna zaproponowała mi kandydowanie. Partia to nowa, dlaczego miałabym zrezygnować z możliwości kształtowanie jej w działaniu?

Inne partie Katowiczanie znają. Będę z nimi współpracowała konkretnie przy konkretnych zadaniach korzystnych dla Katowic.

Śląską Partię Regionalną Katowiczanie mogą współtworzyć i tak poznawać. To partia, która jest na miejscu, jest stąd. Poza tym ja kandyduję do Rady Miasta, rady decydującej o Katowicach, gdzie mieszkam.  Nie mam ambicji politycznych, ale będę zabiegać o to, żeby Śląska Partia Regionalna reprezentowała całe Katowice, a nie jakiś tam polityków, bo polityków jest więcej niż mężów stanu. Wolę modele Islandii lub Szwajcarii od partii wodzowskich, gdzie jeden błąd wodza może powodować wielkie problemy. Wiem, to złożony problem, ale ja wolę, kiedy każdy sam decyduje o sobie w oparciu o dobre wychowanie i wykształcenie, kiedy liczy się praca, a nie przemówienia. To ludzie zarabiający pieniądze mają nami zarządzać, a nie politycy, którzy często żyją w innym świecie.

AL: Co uznałaby Pani za swój sukces po zakończeniu kadencji w roku 2022?

Urszulą Nierada-Kwiatkowska: I w tym przypadku nie mogę mówić o wyłącznie moim sukcesie. Cała Rada, w tym każda radna i każdy radny wspólnie i z osobna, pracują na wynik miasta. Radna może radzić, doradzać – musi umieć uważnie słuchać mieszkańców swojej dzielnicy i ich reprezentować w Radzie Miasta. Ponieważ w dzielnicy (obwodzie wyborczym) żyją Katowiczanie o przeróżnych wyobrażeniach i poglądach, to mam ich reprezentować we współpracy ze wszystkimi radnymi dzielnicy – to oczywiste. To jak w sporcie: do wyborów zabiegamy o głosy, a po wyborach współpracujemy dla dobra mieszkańców dzielnicy, okręgu wyborczego, miasta, regionu, kraju…

Dej pozōr tyż:  Waserpolnisz czyli coś z Kopciuszka…

AL: Jak radna miejska może pracować dla dobra kraju?

Urszulą Nierada-Kwiatkowska: Nie tylko w matematyce każdy element zbioru jest w relacjach do pozostałych elementów zbioru i ma wpływ na cały zbiór… Mówiąc inaczej, to małe działanie będące pierwszym krokiem pozwala zrobić następny krok, krok po kroku, spokojnie, powoli, rozważnie.

AL: Czy ma Pani jakieś uprzedzenia?

Urszulą Nierada-Kwiatkowska: Żadnych. Nie lubię chamstwa, brudu i głupoty. No i wydaje mi się, że wiem, jak je ograniczać w Katowicach, na Śląsku, w kraju. Krok po kroku…

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza