Konkurs na „Śląską Lokację Filmową 2020”

Trwa konkurs na najlepszą „Śląską Lokację Filmową 2020”. Do finału zostało zakwalifikowane 5 miejsc, z czego 4 z nich znajdują się na historycznym Górnym Śląsku: katowicki Nikiszowiec, kampus w Rybniku, Muzeum Historii Cynku – Walcownia w Katowicach i Miasto Cieszyn. Stawkę uzupełnia pałac Dietla w Sosnowcu.

Organizatorami konkursy są Instytucja Filmowa Silesia Film i Silesia Film Commission.

Głosować w plebiscycie może każdy na stronie: https://plebiscyt.silesiafilm.com/

Konkurs trwa do 18 sierpnia 2020 roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zwycięzca Plebiscytu otrzyma tytuł Śląskiej Lokacji Filmowej 2020, a przygotowany przez Silesia Film spot promujący zwycięską lokację będzie można oglądać przez dwa tygodnie przed seansami filmowymi w katowickim Kinie Kosmos.

Nabór zgłoszeń do organizowanego przez Instytucję Filmową Silesia Film i Silesia Film Commission plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa 2020” zakończył się 30 kwietnia. Spośród ponad trzydziestu zgłoszonych obiektów i lokalizacji z dziesięciu miejscowości województwa śląskiego, komisja w składzie Katarzyna Sobańska – scenograf (m.in. „Zimna wojna”, „Ida”, „Jesteś bogiem”, „Młyn i Krzyż”, „W ciemności”), Michał Śliwkiewicz – kierownik produkcji ds. lokacji („Zimna wojna”, „Ja teraz kłamię”, „Wspomnienie lata”) oraz Anna Szrama – zastępca dyrektora IF Silesia Film i Patrycja Młynarczyk – szefowa Silesia Film Commission, biorąc pod uwagę m.in. unikatowość i wyjątkowe walory filmowe zgłoszonych propozycji wybrała pięć finałowych lokacji, które staną do wyścigu o tytuł „Śląskiej Lokacji Filmowej 2020”.

Więcej informacji na www.silesiafilm.com i www.silesiafilmcommission.pl

W załączeniu kilka zdjęć z planu filmowego serialu „Diagnoza” w Rybniku. Fot. Lucyna Tyl

Dej pozōr tyż:  Muzeum Górnośląskie zaprasza do siebie na Noc Muzeów

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza