Konkurs dla dzieci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Ślŏnskŏ Ferajna i europoseł Marek Plura ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci „Bajtle malujōm/rysujōm ślōnski rōmel”. Wystarczy namalować/narysować karasole (karuzele), keciŏki (karuzele łańcuchowe), szisbudy (strzelnice), ruczbany (zjeżdżalnie) albo sztandy (stoiska odpustowe) i wysłać rysunek/ obrazek na facebooka Ślōnskij Ferajny do 06 czerwca 2019 roku (czwartek).

Jury wybierze zwycięzcę, który otrzyma wejściówki do Wesołego Miasteczka – dla siebie i swojej rodziny (max. 4 sztuki). Nagroda trafi również do tego uczestnika konkursu, którego praca dotrze do nas najszybciej. Ponadto organizatorzy przygotują drobne upominki dla każdego małego artysty.

Warunkiem otrzymania nagrody jest nie tylko udział w konkursie, ale również jej osobisty odbiór.

Serdecznie zapraszamy 08 czerwca (sobota) o godz. 14.00 do Parku Śląskiego.  Ślōnskŏ Ferajna będzie na Was czekać przy „Rebel Garden Cafe”, na promenadzie gen. Jerzego Ziętka 7 (obok bramy zoo).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza