Konferencja prasowa Śląskiej Sztamy

25 września o godzinie 16:00 w Zabytkowej Kopalni Ignacy (Hoymgruba) odbyła się konferencja prasowa Śląskiej Sztamy. Dziennikarzom przekazane zostały informacje dotyczące genezy, celu oraz wszystkich działań Śląskiej Sztamy, mające na celu propagowanie zapisywania w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym narodowości i języka śląskiego. Informacje przekazywali oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy Europoseł Łukasz Kohut i Jan Lubos.
Żywą dyskusję i pełną aprobatę wywołała przekazana przez wiceprezydenta Rybnika Piotra Masłowskiego sugestia Piotra Kuczery (Prezydent M. Rybnik), aby już teraz członkowie Śląskiej Sztamy przemyśleli i nawet rozpoczęli działania związane z przewidywaną na przyszły rok propagandą gloryfikującą “powrót Śląska do Macierzy” w związku ze 100-leciem włączenia części Górnego Śląska do Polski (rzetelna i powszechna informacja na temat tych historycznych wydarzeń).

Dej pozōr tyż:  Katowice: Mniejszości. Odzyskiwanie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Konferencja prasowa Śląskiej Sztamy

 • 30 września 2021 ô 10:38
  Permalink

  Cieszy Taka informacja ze PiSowskiego wchodnio-poludniowego G/Ś

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza