Kolejny familok w Kolonii Emma remontowany. Powstaje Centrum Usług Społecznych

Mimo świąteczno-noworocznego okresu, prace rewitalizacyjne przy kolejnym remontowanym “familoku” na zabytkowej Kolonii Emma w Radlinie idą pełną parą. Budynek przy ul. Korfantego 87  zyskał już nowe oblicze a jego cegła pięknie rozjaśniała (podobnie jak kilka miesięcy temu inny familok przy ul. Pocztowej 4 a kilka lat temu Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie).

Trwają dalsze prace związane z adaptacją wnętrz na potrzeby nowej, ważnej instytucji na terenie miasta – Centrum Usług Społecznych w Radlinie. Instytucja ta będzie skierowana dla wielu grup mieszkańców Radlina, w tym dla seniorów i młodzieży. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało środki zewnętrzne zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i ze środków budżetu państwa. Wartość całkowita inwestycji to ponad dwa miliony złotych. Prace potrwają do końca kwietnia 2020 r.

Dej pozōr tyż:  Głogówek: 29. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza