Kolejne spotkanie KTG KARASOL z katowickimi szkołami

Zaproszonym gościem był pan LESZEK JĘCZMYK – mistrz mowy śląskiej.

Spotkania miały miejsce w grudniu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.   Poświęcone było śląskim tradycjom związanym z  mikołajkami, obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, o których pan  Jęczmyk opowiadał po śląsku nawiązując do lat swojego dzieciństwa.

W drugiej części spotkania opowiedział młodzieży pełną humoru opowieść o swoim pierwszym kolorowym telewizorze i związanych z nim perypetiach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Drugie spotkanie miało miejsce się w X LO, gdzie pan Leszek Jęczmyk gościł już po raz trzeci. Poświęcone było również śląskim tradycjom bożonarodzeniowym i  noworocznym jakie zapamiętał z dzieciństwa.

W części drugiej przedstawił młodzieży także swoją pasję zwiedzania śląskich miast i miasteczek, które uwiecznia na swoich licznych fotografiach oraz o przygodach i ciekawostkach z tym związanych.

Oba spotkania przebiegły w milej atmosferze z udziałem grona pedagogicznego oraz pań koordynatorek KTG Karasol.

Urszula Kwiatkowska i Ewa Kwaśniak

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza