Kocham operę: Dydona i Eneasz

7 – 14 kwietnia 2019 w Instytucie Muzyki Wokalnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach trwają XXIII Dni Muzyki Wokalnej.

We wtorek 9 kwietnia studentki i studenci wystawili barokową “Dydonę i Eneasza” Henryka Purcella z 1680 – prawykonanie: Londyn 1689.

Inscenizacja niewiarygodnie pyszna – uwspółcześniony barok to coś wyjątkowego. Reżyseria, scenografia i wykonanie udowodniły, że stylizację florencką, czy wenecką z powodzeniem zastępuje czytelna wizja uwspółcześniona.

Kto nie widział tego spektaklu na scenie teatralnej Domu Studenta Parnas w Katowicach, ul. Z. Krasińskiego 29. Ten niech żałuje. Sala wypełniona po brzegi…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Dydona i Eneasz” to opera Henryka Purcella z 1680 – prawykonanie: Londyn 1689. Są to czasy Leopolda I Habsburga, Ludwika XIV,  Jana III Sobieskiego.

W roku 2019 Górny Śląsk nadal nie ma sceny operowej.

  • Cesarz Leopold I Habsburg śpiewał, dyrygował, występował na scenie i komponował. Ułożył muzykę m.in. do 2 mszy, 5 requiem, 17 suit baletowych, 12 oratoriów. Za jego panowania w Wiedniu wzniesiono teatr operowy, w którym wystawiono ponad 400 oper, niektóre skomponowane przy współudziale cesarza. Od tego czasu przez wiele lat Wiedeń był głównym ośrodkiem włoskiej sztuki operowej w Europie na północ od Alp.
  • Ludwik XIV założył Comédie-Française.

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza