Katowice: III Bieg Kolorowej Skarpety

3 października odbędzie się III Bieg Kolorowej Skarpety. Ideą wydarzenia, którego organizatorem jest katowicka fundacja Arka Noego, jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa.

Bieg pierwotnie miał się odbyć 21 marca, czyli w Światowym Dniu Zespołu Downa. Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa wymusiły zmianę i przesunięcie imprezy na inny termin. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa odbędzie się ona w sobotę 3 października. Dystans biegu, czyli 3, 21 km nie jest przypadkowy. Zespół Downa to inaczej trisomia 21 pary chromosomów. Chorzy w swoim kodzie genetycznym posiadają dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze.

– Ten dodatkowy chromosom jest nazywany chromosomem miłości, ponieważ osoby nim

obdarzone podchodzą do wszystkich z ogromnym zaufaniem, oddaniem i radością. Lubią się przytulać i uśmiechać do każdego, kto okazuje im sympatię i poświęca czas oraz zainteresowanie – mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Trasę można pokonać biegiem, marszem lub spacerem. Nie będą prowadzone klasyfikacje ani pomiar czasu, ale każdy uczestnik może liczyć na medal na mecie, a także parę kolorowych skarpet.

Bieg główny rozpocznie się o godz. 11.30, wcześniej pobiegną uczniowie Arki Noego.  Uczestnicy ruszą z NSSP Arka Noego i leśnymi ścieżkami pobiegną do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Start i meta zlokalizowane przy NSSP Arka Noego.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, poprzez wysłanie maila na adres: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl. Organizatorzy prosimy o podanie w temacie: Bieg Kolorowej Skarpety, a w treści: imię i nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika (w przypadku nieotrzymania zwrotnego maila z potwierdzeniem rejestracji warto poprosić o ponowne wysłanie maila zgłoszeniowego). Istnieje możliwości zgłoszenia w biurze zawodów. W dniu zawodów będą one działać w godzinach od 10.30 do 11.15.

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

– Ideą Biegu Kolorowej Skarpety jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa (trisomią 21), zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie – podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner.

Dla pierwszych 70 osób przewidziano pakiety startowe, które składają się m.in. z okolicznościowego medalu oraz kolorowych skarpet.

Partnerem III Biegu Kolorowej Skarpety jest Fundacja PZU. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie fundacjaarkanoego.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza