Kamraty i kamratki: Marian Kulik

Sōm dō mie teksty, co ich tak festelnie rod czitōm, aże mie robiōm lepszejszym i mocniyjszym, bo wspōmogajōm wiara w siyła naumiōnego fiipa (rozumu) i srogiygo ducha. Sōm autory, pisorze, publicysty, co jo sie im mogōm ino pokłōnić we podziynkowaniu i mieć ich w zocy. Sōm chopy i baby, kiera dajōm mi wiara w to, iże gupota niy wygro tego szacha z prowdōm ô rodzaj ludzki.

Jednym stakich pisorzy i publicystōw jest pan Marian Kulik. Absichtlich szrajbuja: pan, bo niy je to autor bylejki, co ze palucha wycycko, abo ze luftu biere.

Zacytuja tukej Leszka Millera (Polacy hajlują, link: http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/leszek-miller-polska-hajluje_1037410.html):

W książce Mariana Kulika “Gott mit uns – ostatni żołnierze” ranny Niemiec mówi do znajomego Ślązaka: “Idę na tyły! Dla mnie ta wojna się skończyła. Ale powiem ci, August, jeśli będziesz miał synów, a ci zechcą maszerować i śpiewać patriotyczne piosenki, bij ile wlezie, aż im przejdzie. Bo u nas od tego się zaczęło”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Miller cytuje Kulika? Echt? To znaczy, iże Miller niy je cołkiym gupi i Kulik mo poukłodane. Tela i styknie.

Miller we januarze 2018 cytuje Kulika, coby Polokōm cojś pedzieć o hajlowaniu bez modych wyznawcōw wodza III Rzeszy, fundacyjo “Orle Gniazdo” i stowarzyszenie Duma i Nowoczesność.

Trza kupić i przeczitać buch Mariana Kulika “Gott mit uns – ostatni żołnierze. Wspomnienia Ślązaków z armii III Rzeszy”. Na co? A na co sie czito?  Coby niy dać robić ze sia gupka i niy dać śpiywać Tomorrow belongs to me.

Dej pozōr tyż:  Gliwicka  stajnia

Kulik szkryflo tyż spolegliwie ô Tragedyji Gōrnoślōnskij, szrajbuje ô tym „zamilczanym na śmierć” (O/S wird doch totgeschwiegen, oder?) wydarzeniu bez polityki.  Trza znać to pisanie Kulikowe. I to ô downiyjszych wojnach i ludziach, bo wiycie, co ôn pedzioł ô niyjakim Czarneckim, ô tym ze polskiygo hymnu? Niy wiycie. No to poszukejcie i znojdźcie.

Patrza na te Kulikowe artikle i bajtragi kiej na teksty, co idōm cestōm do prowdy, bo tak to widza. Kulik idzie i bydzie szoł, a wy…? A wy?

Dziynki Wōm Marianie Kuliku, bo prowda je piykno, aliści fto jeji szuko niy ino do sia, tyn musi mieć twordo rzić. Staro prowda, aliści i dzisiok prowda.

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Kamraty i kamratki: Marian Kulik

 • 9 lutego 2021 ô 10:08
  Permalink

  Miller nie cytuje Kulika ino mojigo fatra, kierego tyż zacytowoł Kulik. A po prowdzie jo na etapie redakcji ten fragment dopisoł.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza