Kamraty a kamratki: Czesław Fojcik

Kiedy 35 lat temu zobaczyłem ówczesne, najświeższe obrazy Czesława, zrozumiałem, że ludziom o czystym sercu i otwartej głowie w tym państwie żyje się strasznie.
W czerwieniach, błękitach, fioletach, kobiety u studni otoczone niedorozwiniętymi dziećmi o pustych oczach. Świat widziany przez wrażliwego górniczego syna wychowanego w prostocie i uczciwości. Świat obcy. Świat cudzy. Świat boleściwy. Świat torturujący artystę potrójnym wykluczeniem:
– z heroicznej acz siermiężnej górnośląskości powszedniej, gdzie jedynie matka rozumie tak do końca; – z kręgu malarzy niedzielnych, naiwnych a tak bardzo po śląsku hołubionych i równocześnie nierozumianych, których malarstwo jest tylko odrobinę ważniejsze od fusbalu, skata, brifów, gorzoły i pontów;

– z kraju, który nigdy nie był ojczyzną Czesława, bo po co temu krajowi artysta z jakichś Gierałtowic, po co komu serce, ręce i rozum Czesława Fojcika.

35 lat temu Czesław Fojcik zostawił dotychczasowy dorobek malarski i wysiedlił się do Niemiec. Zapodziały się gdzieś młodzieńcze obrazy i wyobrażenia, pozostała moc, wyrazistość, ostrość spojrzenia.

Z gierałtowickiego węgla powstał nie ludowy skarbnik, nie sztygar, nie hajer – powstał antracytowy artysta, którego możecie odwiedzić w Essen. Być może poprosi was o pozowanie do portretu piórkiem, pastelem, olejem, albo wyrzeźbi wasz biust, bądź cała postać. To wszystko na waszą własną odpowiedzialność, bo ujrzycie siebie samych, jakich nie znacie…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

http://cz-fojcik.simplesite.com/

https://www.facebook.com/www.ateliermalschule76/videos/1750412098317882/

https://www.lokalkompass.de/essen-nord/kultur/wir-brauchen-schoenheit-malschule-76-zeigt-die-besten-bilder-des-jahres-d597946.html

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza