Kamraty a kamratki: Czesław Fojcik

Kiedy 35 lat temu zobaczyłem ówczesne, najświeższe obrazy Czesława, zrozumiałem, że ludziom o czystym sercu i otwartej głowie w tym państwie żyje się strasznie.
W czerwieniach, błękitach, fioletach, kobiety u studni otoczone niedorozwiniętymi dziećmi o pustych oczach. Świat widziany przez wrażliwego górniczego syna wychowanego w prostocie i uczciwości. Świat obcy. Świat cudzy. Świat boleściwy. Świat torturujący artystę potrójnym wykluczeniem:
– z heroicznej acz siermiężnej górnośląskości powszedniej, gdzie jedynie matka rozumie tak do końca; – z kręgu malarzy niedzielnych, naiwnych a tak bardzo po śląsku hołubionych i równocześnie nierozumianych, których malarstwo jest tylko odrobinę ważniejsze od fusbalu, skata, brifów, gorzoły i pontów;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– z kraju, który nigdy nie był ojczyzną Czesława, bo po co temu krajowi artysta z jakichś Gierałtowic, po co komu serce, ręce i rozum Czesława Fojcika.

35 lat temu Czesław Fojcik zostawił dotychczasowy dorobek malarski i wysiedlił się do Niemiec. Zapodziały się gdzieś młodzieńcze obrazy i wyobrażenia, pozostała moc, wyrazistość, ostrość spojrzenia.

Z gierałtowickiego węgla powstał nie ludowy skarbnik, nie sztygar, nie hajer – powstał antracytowy artysta, którego możecie odwiedzić w Essen. Być może poprosi was o pozowanie do portretu piórkiem, pastelem, olejem, albo wyrzeźbi wasz biust, bądź cała postać. To wszystko na waszą własną odpowiedzialność, bo ujrzycie siebie samych, jakich nie znacie…

http://cz-fojcik.simplesite.com/

https://www.facebook.com/www.ateliermalschule76/videos/1750412098317882/

https://www.lokalkompass.de/essen-nord/kultur/wir-brauchen-schoenheit-malschule-76-zeigt-die-besten-bilder-des-jahres-d597946.html

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza