Kamratki a kamraty: Damian Wyleżol

Aleksander Lubina: Kamratki a kamraty

(…)Wielkie postaci sztuki miejscy niektóremi
Z łaski swojej Pan Bóg dał tej to szlonskiej ziemi
Ma twórców takich, którzy tak gryfnie działajom
Kunsztyki, że mu równia w Europie nie majom. (…)

Damian Wyleżol, ur. 08 marca 1971 w Zabrzu, nasz chop

Damian Wyleżol wywodzi sie ze Wyleżolōw, ja, ze tych Wylezolōw majstrōw, ôrgelmajstrōw, organmistrzōw, co to moc ôrgli szafnyli, narychtowali, poskłodali i zreperowali. Ôjciec to Helmut Johannes Wylezol, po polsku Jan Wyleżol – ôrgelmajster (umar we aprilu 2018), ôpa to Gerhard Wylezol – orgelbauer.
Dōma muzikowali: Helmut na klawiyrze, Damian na flyjcie, ujek Achim na wiolinie, abo Damian na klawiyrze, ujek Achim na flyjcie, Helmut na wiolinie, abo ujek Achim na Helmut na flyjcie, klawiyrze, Damian na wiolinie, a suchała mama Damiana – pani Maria (niy żyje), rodzōno Gburek, keryj do sztudentynbucha wbili „autochton” i lykorzym sie nie ôstała.
Ujek to Joachim Gburek (niy żyje) – ôrganista, wiolinista – na 60 lot jego roboty, w NMP we Biskupicach zagrajōn koncert jego szkolorze.
Damian Wyleżol ukończył: SP nr 13 w Zabrzu; Państwową Szkołę Muzyczną I-go stopnia w Zabrzu – instrument główny: fortepian, instrument dodatkowy: flet prosty; Pedagogiczne Studium Techniczne w Gliwicach – tytuł Technika Obróbki Skrawaniem i instruktora tego zawodu, jednocześnie: Studium Życia Rodzinnego, Kuria Biskupia – Doradca; Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu; Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego – jest magistrem filologii germańskiej, jest tłumaczem przysięgły języka niemieckiego.
Robił we Szkole Podstawowej nr 13 w Zabrzu oraz w Katolickich Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum, następnie w Centrum Edukacji w Zabrzu. – Oczywiście też jako lektor i tłumacz języka niemieckiego.
Damian Wylezol: szczyci sie dyplomem czeladniczym i mistrzowskim organmistrza.
Kiejbyście chcieli ôbejrzeć, jako to ôrgla wyglōndo i robota przi niyj:
Damian Wyleżol – organmistrz
607440963
wylezold@poczta.onet.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza