Jantarowŏ kōmnata na Gōrnym Ślōnsku?

Jantarowŏ Kōmnata po czeskej strōnie Gōrnego Ślōnska? Ô jyj poszukiwaniach idzie poczytać we czeskim cajtōngu “DNES”. Napoczło sie ôd anōnimu, jaki miała dostać policyjŏ Czeskej Republiki. Starszy chop przesłoł anōnimowy list, w kerym pisze, iże wele Rejvizu (dzisiej tajla Zlatych Hor) na wiosnã 1945 widzioł, jak zakopywano skrzinie ze Jantarowōm Kōmnatōm. Policyjŏ zaangażowała szpecjalistōw ze Ziymskego Muzeum we Ôpawie, kerzy na poczōntku byli fest sceptyczni. Ale anōnim wydoł sie wiarygodny, skiże tego, że we liście bōły gynau ôpisane lagry, jake bez II wojna bōły we ôkolicy Rejvizu. Muzeum zaangażowało swojych historykōw, geologōw i archeologōw, kerzy bez tydziyń badali ôpisane bez chopa szole we ôkolicy Rejvizu. Chop pisoł tyż ô tym, że pod kōniec wojny lōndowały ta Messerschmitty Me 262.
Szpecjalisty Ziymskego Muzeum we Ôpawie przebadali teryn i ôkozoł sie na tela interesantny, iże dalyj chcōm prowadzić badania. Zaprŏszajōm tyż autora lista na anōnimowy tref, kaj mōg im wyjaśnić pŏra zagadek. Zauważyli tyż, że wskŏzany teryn bōł fest eksploatowany we latach 50-tych. Dyrektorka ôpawskego muzeum, Jana Horáková, ale myśli, co kōmnata, jeźli jeszczy egzystuje, bańdzie warciyj we dzisiejszych Niymcach.
Rejviz dzisiej – fot. N. Długosz

We 2003 Ruskŏ Federacyjŏ narychtowała we Carskim Siole kopia Jantarowej Kōmnaty za 11,35 mln dolarōw.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza