Hanna Szczęsna-Kozik w katowickich szkołach

W dniu 20 marca br. KTG Karasol zawitał ponownie do katowickich szkół średnich. Tym razem zaproszonymi gośćmi byli aktorka Hanna Szczęsna-Kozik z monodramem “Jeżeś ty chop Hubercie Morysie” oraz autor tegoż monodramu pan Aleksander Lubina. Pierwszy spektakl miał miejsce w ŚLTZN, gdzie zgromadzona w dużej auli ze sceną młodzież gromkimi brawami podziękowała pani Hannie za występ. A było za co,gdyż pani Hanna z wielkim talentem wcieliła się w postać kobiety relacjonującej swoją randkę w ciemno. Były momenty wzruszające i bardzo zabawne, nie zabrakło kontaktu z publicznością, zwłaszcza że aktorka tworzy momentami własny scenariusz na potrzeby sztuki. Parę godzin później pani Hanna wystąpiła przed uczniami X LO w Katowicach, gdzie również wywarła duże wrażenie swą grą. Na zakończenie  autor monodramu Aleksander Lubina odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące spektaklu. Muzykę skomponował pan Wenancjusz Ochman, inscenizacja Aleksandra Smolińskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
X Liceum Ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące

Ewa Kwaśniak, Urszula Nierada-Kwiatkowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza