Gostyń: spotkanie z prof. Ryszardem Kaczmarkiem

W piątek, 7 maja br., odbędzie się kolejne spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego. Tym razem naszym gościem będzie Profesor Ryszard Kaczmarek, z którym rozmawiać będziemy o wydarzeniach sprzed 100 lat – Plebiscycie na Górnym Śląsku oraz II powstaniu śląskim. Nasz znakomity gość przybliży zarówno ogólny kontekst, jak i lokalną perspektywę tamtych dramatycznych wydarzeń. Spotkanie obędzie się wyłącznie w formule on-line. Początek godzina 18.00.
Dyskusję poprowadzi Aleksander Uszok – kulturoznawca i regionalista.
prof. Ryszrad Kaczmarek – fot. Eduardschnack, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – historyk, profesor zw. dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, historia Niemiec XIX-XX wieku, historia Śląska. Autor wielu publikacji, m.in.: Pod rządami gauleiterów, Katowice 1998; Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006; Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010 (Polen in der Wehrmacht, Polen in der Wehrmacht, Oldenburg 2017); Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010; Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014; Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Kraków 2019. Współredaktor historii Górnego Śląska (Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011; wyd. niem.: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oldenburg 2015). Redaktor naczelny czasopisma „Zaranie Śląskiego. Seria nowa”. Członek Komisji Historycznej dla Śląska (Historische Kommission für Schlesien). Laureat Nagrody Identitats za książkę historyczną roku 2015.

Szczegóły i transmisja on-line: https://www.facebook.com/events/481177346407293/
Patronat medialny: Wachtyrz.eu
Dej pozōr tyż:  Karlusy ze Miyndzyrzeczo wiedzōm nojwiyncyj ô Hajmacie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza