Głogówek: wystawa o czechosłowackiej kulturze lat 1974-1989

14. września 2020 o godzinie 19:00 zapraszamy do Głogówka na otwarcie wystawy „Poza miastem. Sowiniec jako nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1974-1989″ – kolekcji sztuki, która powstała na bazie wystaw zbiorowych i indywidualnych organizowanych przez Jindřicha Štreita w Sowińcu. Miejsce to, stało się punktem spotkań artystów z całej republiki, a każdy wernisaż był manifestacją skierowaną przeciwko propagandzie. Światowej sławy fotograf Jindřich Štreit (ur. 1946) zapisał się głęboko w historii czeskiej fotografii. Ważnym  polem działalności Jindřicha Štreita była także prowadzona w latach 1974–1989 niezależna galeria sztuki zorganizowana w zamku w Sowińcu, gdzie prezentował artystów niezależnych, pozostających poza oficjalnym obiegiem komunistycznej Czechosłowacji.

W Pociągach pod specjalnym nadzorem Bohumila Hrabala jasno jest napisane, że trzeba było siedzieć na dupie. W czeskim poczuciu humoru, to prawda mało skandaliczna, bo uczciwie mówiąca o tym, że człowiek konfrontować się nie lubi. Za to gotów jest do działania, gdy zabiera mu się wolność. Właśnie dlatego, gdy w dawnej Czechosłowacji, podobnie jak w innych krajach tzw. bloku wschodniego, obowiązywała cenzura, regularnie naruszano prawa człowieka i podważano podstawy społeczeństwa demokratycznego – wielu artystów wyrażało swój sprzeciw wobec życia w ustroju totalitarnym. W czasach tego politycznego ucisku, w małej morawskiej wiosce Sowiniec, odbywało się w latach 1974 – 1989 półlegalne życie kulturalne. Jego organizatorem był profesor Jindřich Štreit – jeden z najbardziej znanych fotografików czeskich. W okresie tzw. normalizacji, budynek dawnej szkoły w Sowińcu, w którym mieszkali państwo Štreitowie, stał się schronieniem dla wielu niemile widzianych przez reżim, działających w nieoficjalnym obiegu, twórców. Od 1974 roku Štreit organizował tam nieformalne wystawy, koncerty i przedstawienia teatralne.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Spotkanie z Moniką Neumann

Podczas wernisażu obecny będzie Jindřich Štreit, który z niepowtarzalną charyzmą opowiadać będzie o postawie politycznej i działalności artystycznej, za którą przyszło mu zapłacić więzieniem.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kuratorką wystawy jest dr Štěpánka Bieleszová z Muzeum umění Olomouc.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza