Gieksa zasik ciśnie!

Jak łōńskigo roku, zaś Katowice durś grajōm na wyjeździe. Atoli to niy wszyjsko. Trzi szpile z drużynami z aspiracyjami do majstra i trzi zwyciynstwa. Ôni poradzili to szafnōńć.

Szło sie ôbawiać ô formã zespołu, bo grali zarŏz po dalekich, wyjazdowych szpilach ligi majstrōw ze topowymi drużynami Szwajcarii i Szwecji. Ôni to strzimali. Zowdy je hasło – bij majstra. Ino iże tryner, wychowanek Gieksy Jacek Płachta znŏ swōj fach. Co z tygo, iże wszyjske te zespoły – Jostrzymbie, Tychy, eli Cracovia – cisły wiela mogły. Fest dobrŏ gra ze zadku, plus gynialnŏ dyspozycyjŏ tormana – Jasia Murŏrza prziniosła efekt. Trzi razy GieKSa pocisła do przodka.

Bartłomiej Zatorski

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: https://www.facebook.com/GKSHokej

Dej pozōr tyż:  „Schleutsches Schreiben“

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Gieksa zasik ciśnie!

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza