GF Karbon: Trzech kumpli (Świętochłowice)

Zdjęcie zrobiłem podczas Enduro Fighting w 2017 roku na hołdzie Ajska w Świętochłowicach. Poszedłem w stronę Chropaczowa żeby mieć lepszy widok na wyścigi. No i zobaczyłem trzech kumpli jak za starych czasów.

Tomasz Rybok. Mikołowianin, rocznik 78. Z uwagi na miejsce zamieszkania lekko nasączony poezją, hip-hopem, bluesem i przemysłem. Związany z Mikołowskim Klubem Fotograficznym, publikował w kwartalniku “Migotania”. Miłośnik kolejowych i pieszych wędrówek. Od prawie dziewięciu lat prowadzi fotoblog Uppersilesian. Swoim obiektywem obserwuje zachodzące na Śląsku zmiany, dewastację oraz zwykły rabunek poprzemysłowej infrastruktury, ale także przyrodę, miasto i miejsca, które znacznie odbiegają od jednostronnego wizerunku regionu.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza