Gąsiorowice: premiera filmów po śląsku

Stowarzyszenie Opowiadamy, Mateusz Stróżyk i uczestnicy warsztatów zapraszają serdecznie na premierę dwóch krótkometrażowych filmów oraz komiksu na ich podstawie: “Muzykant i Utopki” oraz “Piyknŏ rajza”. Są to wyjątkowe produkcje współtworzone przez dzieci wsi Gąsiorowice w gminie Jemielnica oraz dzieci związanych ze Świerczem w gminie Olesno. Prawie w całości w języku śląskim i mocno oparte na lokalnej i regionalnej kulturze.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach: Szkolna 17, 47-133 Gąsiorowice. W dniu 27.10.2023 – od godziny 19:00. O 20:00 około godzinny seans, następnie część przeznaczona dla dzieci które brały udział w projekcie. W razie pytań o dojazd prosimy o kontakt z Mateuszem Stróżykiem: Mateusz.strozyk26@gmail.com

Pytania o dystrybucję materiałów poza gminą Jemielnica: mateusz.denis.pawelczyk@gmail.com

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza