Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae część 17

Aleksander Lubina
Fides et Ratio
Paedagogia Maioris Silesiae

Wielu twierdzi konformistycznie, że szkołę jak odrę trzeba przeżyć, ale szkoła to nie odra – to trauma zabijająca mózg.

W szkole pracują ludzie dyplomowani wg zasady: WYKŁADOWCA OPOWIADA TO, CO EGZAMINOWANY MA POWTÓRZYĆ, ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN, CO BĘDZIE OPOWIADAŁ UCZNIOM I UCZENNICOM, ŻEBY OPOWIADALI TO SAMO, ŻEBY ZROBIĆ MATURĘ.TO G -PEDAGOGIKA!
Taka pedagogika marnotrawi pieniądze podatnika’
Paedagogia Maioris Silesiae to myśli dawnych oraz współczesnych nauk pedagogicznych potwierdzone badaniami naukowymi przede wszystkim przez neuronauki, sprawdzonymi w praktyce szkolnej, opisane w literaturze przedmiotu -tym samym myśli te poddane zostały co najmniej falsyfikacji.

Paedagogia Maioris Silesiae to prawdy oczywiste głoszone przez:Konfucjusza – Sokratesa – Platona – Jezusa, Wilhelma von Humboldt, Manfreda Spitzera – Semira Zekiego – Jean-Pola Martina, Petry Hölscher, Hypatię – Hildegardę z Bingen, Marię Montessori – Janusza Korczaka – Aleksandra Kamińskiego
Oraz Avicennę – Gallena- Hipokratesa – Paracelsusa, Newtona – Einsteina – Hawkinsa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Paedagogia Maioris Silesiae to metoda kognitywno-selektywno-generatywna
POZNAWAJ – WYBIERAJ – WDRAŻAJ DOBRE WZORCE
(proszę o wydrukowanie i położenie obok siebie, następnie o komentowanie, doradzanie, uzupełnianie i przesłanie.
Mój adres: lubina@interia.pl

W planowaniu obowiązują nauczycielki
i nauczycieli, jako osoby współodpowiedzialne za nauczanie / uczenie się:

Nauczyciel i nauczycielka
NIE są jedynym źródłem informacji.
Krajobraz / środowisko edukacyjne
zawiera/mieści w sobie nieprzebrane skarby informacji/wzorów/reprezentacji.
Globalnym krajobrazem / środowiskiem edukacyjnym jest sieć,
albo w nią wpadamy, albo nią łowimy.
Mamy do czynienia z dywersyfikacją źródeł.
Odpowiadamy za jakość połowu.
Podręcznik nie jest jedynym źródłem informacji.
Podstawa programowa nie jest drogowskazem do nikąd

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.15

PRZED jest PO jest PRZED
PRZYGOTOWANIE DZIAŁANIA
BAZUJE NA EWALUACJI/REFLEKSJI POPRZEDNIEGO DZIAŁANIA.

NASTĘPNE DZIAŁANIE PRZEBIEGA POD WPŁYWEM PRZYGOTOWAŃ.
SKUTKI KOLEJNEGO DZIAŁANIA PODDAWANE SĄ EWALUACJI/REFLEKSJI,
KTÓRA PRZYGOTOWUJE KOLEJNE DZIAŁANIE.

Właściwy dobór

TREŚCI i METOD/TECHNIK
NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ,

a także regularne badania kontrolne

mają ogromne znaczenie
dla rozwoju uczennicy i ucznia
opanowania kompetencji,
przyswajania wiedzy i umiejętności oraz wyćwiczenia sprawności.

Rewolucja w uczeniu | Vos, Jeanette, Dryden, Gordon | ISBN: 9788375068290 |

Jaka by nie była Podstawa programowa (program nauczania),
to istotna jest współpraca przy jej realizacji,
bo współpraca jest istotnym warunkiem jakości pracy oświatowej:

współpraca nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel .
Nie zapominajmy o rodzicach i dziadkach – są żywymi mitami i przypowieściami, całymi sobą są wzorcami i przewodnikami.
Ważna jest korelacja międzyprzedmiotowa, chociażby na poziome celów ogólnych podstawy programowej.

Uczeń ma w szkole lub/i przed ekranem komputera kilka przedmiotów dziennie – większość lekcji to pozbawianie oddechu informacjami z różnorodnych dziedzin.

Korelujmy/kojarzmy (asocjacje! –budowanie sieci!)
matematykę z fizyka, chemia, biologią i geografią oraz sztuką,
a język polski z historią i geografią.
Rysujmy, malujmy, lepmy z plasteliny, przeprowadzajmy doświadczenia, odgrywajmy sceny.

Załóżmy teatr, chór i orkiestrę.

Można wspólnie wytyczać ścieżki przedmiotowe,
którymi uczniowie i uczennice podążą w poszukiwaniu prawdy
kierując się latarniami wartości.

Najistotniejsza wydaje się być operacjonalizacja celu,
czyli zastosowanie w praktyce sprawności, umiejętności, wiedzy i kompetencji przyswojonych/opanowanych/wyćwiczonych w szkole.

Przez 8 + 4 lat uczniowie mają około 12 000 (dwanaście tysięcy) godzin lekcyjnych!

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.13

Około 12 000 (dwanaście tysięcy) godzin lekcyjnych
na sprawności, umiejętności, wiedzę i kompetencje przyswojone/opanowane/wyćwiczone na lekcjach w szkole.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza