Eva Tvrdá: Přihlásím se ke slezské identitě

Přihlásím se při blížícím se sčítání lidu ke své slezské identitě?

Ano, přihlásím.

Pokud ano, k jaké (spojené s jinou národností, nebo samotné) a proč?

Přihlásím se ke slezské identitě bez spojení s jinou národností, protože to odpovídá mému vnitřnímu nastavení. Cítím se spojená se Slezskem, se svými slezskými předky, mám ráda slezskou krajinu a slezský jazyk, respektuji obtížný kulturní vývoj, přijímám ho a snažím se svojí prací navazovat na ty, kteří tady pracovali přede mnou. Je to náročné, ale vidím smysl v dalším rozvoji a posunu, i když jsou podmínky velmi náročné. Stále hledám a nacházím Nenápadný půvab Slezska: “Slezsko vždycky bylo zemí nikoho a každého. Záleželo jen na těch, kteří se tady snažili žít.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Eva Tvrdá – fot. evatvrda.cz

Eva Tvrdá žije a tvoří na Hlučínsku, které je součástí opavského Slezska. Tvorba Evy Tvrdé je silně spjata s moravskoslezským prostředím, především s neobvyklou moderní historií Hlučínska (http://www.evatvrda.cz)

 

Výše uvedený text je odpovědí na dotazník portálu Wachtyrz.eu, ve kterém se bohemistka Anna Musioł spolu s Kamilem Kotasem ptají významných Slezanů z České republiky, zda a proč v blížícím sčítání lidu uvedou svoji slezskou identitu.

Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Anna Malchárková: Hlásím se k národnosti slezské

Petr Čichoň: Přihlásím se ke slezské identitě

Jiří Grygar: Přihlásím se ke slezské národnosti

Dej pozōr tyż:  War and Russian Studies in the West[1]

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Eva Tvrdá: Přihlásím se ke slezské identitě

 • 30 marca 2021 ô 19:18
  Permalink

  I všechno k tématu! Slezane jsou jeno Poláci? Kdo to riká? 😀 Dêkuji!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza