Dzień, kiedy można by tak…

W tym szczególnym, pandemicznym czasie proponuję Państwu niecodzienną chwilę wytchnienia z niewielką dozą poezji gorańskiej w oryginale i w polskim przekładzie.

Żywię nadzieję, że w kontekście dzisiejszej izolacji świata lektura pozwoli nam przenieść się w odległe jego zakątki i zasieje w naszych duszach odrobinę spokoju i harmonii.

Wiersz Denoji (Dni) pochodzi z tomiku Gumno autorstwa Sadika Idrizi Aljabak (w przekładzie Natalii Długosz).

Denoji

den
ne kad druge
pokraj polje nekoseno
jahame divje konji
den roden pred da počne

den
ka sve druge
goreština vo mene
zatvora horo od spomeni
sve počesto zabravam
a som na sebe

den
ne ka druge
kroz glava proljeć i ogin zaminujet
den koga se učim
da samujem
i pojim so hava

den
ka sve druge
koga bi sakaf
da si blizu
i boljka blaga ostaiš

den
koga bi moglje…

(Autor Sadik Idrizi Aljabak)

Dni

dzień
nie jak co dzień
nad łęgiem nieokoszonym
dosiadamy dzikich koni
dzień zrodzony nim dzień wschodzi

dzień
jak co dzień
ukrop we mnie
zamyka koło wspomnień
częściej zapominam
sam o sobie

dzień
nie jak co dzień
przez głowę przemyka wiosna i ogień
dzień gdy się sposobię
zamknąć się w sobie
i upajam aurą

dzień
jak co dzień
kiedy pragnę
ciebie blisko
troski błogie porzucasz

dzień
kiedy można by tak …

(Przekład Natalia Długosz)

Kim są Goranie dowiecie się z artykułu: https://wachtyrz.eu/natalia-dlugosz-kim-sa-goranie/

SADIK IDRIZI ALJABAK, ur. 1954 w Kruszewie (Kosowska Gora). Ukończył studia z zakresu literatury jugosłowiańskiej i języka serbskochorwackiego w Skopju, obronił doktorat na Uniwersytecie w Nowym Pazarze. Od 2003 roku jest związany z Uniwersytetem Prizreńskim, na którym w latach 2014-2018 sprawował funkcję prorektora. Był posłem w Zgromadzeniu Kosowa, a w latach 2004-2007 pełnił obowiązki Ministra Zdrowia we władzach Kosowa. Jest autorem ponad 30 prac z zakresu języka, literatury, folkloru i kultury, w których szczególne miejsce zajmuje lokalna, gorańska tematyka. Oprócz tego wydał tomiki poezji: Muhadžirluk (1997), Nepogodni išareti (2002), Drugo ime sna (2012), Antologija poezije Gore (2018), Gumno (2020), Rüyanin Öteki Adi (2020).

 

prof. UAM dr hab. Natalia Długosz – ur. 1978 r. w Grodzisku Wlkp. Z przekonania językoznawczyni, z zamiłowania slawistka, a zwłaszcza bułgarystka. Pracuję w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu. Turystycznie pociągają mnie zwłaszcza regiony pogranicza. Prywatnie uwielbiam spotkania z ludźmi o podobnej wrażliwości, nade wszystko jednak cenię towarzystwo swoich dzieci oraz męża Piotra.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza