“Duszno Jesiyń” – fotorelacyjo

Wczorej w Bravita Cafe w Rybniku bōł drugi tref Ślōnskigo Przedszkola naszykowanego bez DURŚ z bajarkōm Dominika Kierpiec-Kontny. Terazki pod mianym “Duszno Jesiyń”. Kej dycki profesjonalnie, z humorem ku uciesze „naszych bajtli”. Zaproszōmy na kolejny tref.

Foto : Nicole Petters

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „“Duszno Jesiyń” – fotorelacyjo

 • 17 paździyrnika 2022 ô 04:13
  Permalink

  Tyż bych chcioł noleżeć do tego przedszkola, kaj bojki rosprowio P. Dominika. Jeśli tak rosprowio, jak śpiywo po naszymu, to z tych dzieci muszom wyrosnońć ino Ślonzoki, kierych jest coroz mynij, bo Ślonsk sie – skiż gizdów – traci. Pani Dominiko, jest Pani naszym skarbym. Jeszcze roz – słowa uznania za to, co Pani robi. Śłowa uznanio, dlo caęgo boskigo tria. Miyjcie sie!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza