Dni Piekor 2019 – zaproszynie

Latosie Dni Piekor ôdbydōm sie w dniach 12-14 lipca. Jak kożdy rok, fajer bydzie zôrganizowany na stadiōnie Miastowego Ôstrzodka Szportu i Rekreacyje przi ul. Ôlimpijskij 3.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na kōniec łōńskigo roku miyszkańcy Piekor stworzili zestawiynie gwiozd, co je by chcieli zoboczyć w czasie Dni Piekor Ślōnskich 2019. Urzōnd Miasta zaznaczo, iże niy wszyjskich szło zaprosić skuli cyny niykerych artystōw, abo skirz tego, że mieli już zaplanowane sztreki kōncertowe. Miasto ale je moc zadowolōne ze grupy, co przijedzie do Piekor, i pado, że piekarzany bydōm mieć siyła wrażyń.

Latosie świynto Piekor Ślōnskich potrwo trzi dni. 12 lipca, w piyrszy dziyń, bydzie szło posuchać Mesajaha, Smolastego, Kartky’ego, Tymka i grupy Tam Tam. W drugi dziyń, to znaczy w sobota 13 lipca, na piekarskij scynie zoboczyć bydzie szło laureatōw kōnkursōw MDK, Festiwalu SPI niy ŚPI, a tyż piekarsko kapela Tukej. Na wieczōr zagro Monika Lewczuk i After Party, a ôkrōm tego bydzie plynerowo dyskoteka, co ja pokludzi DJ Gruca.

Ôstatni dziyń piekarskigo świynta bydzie fest roztōmajty. Fajer zacznie tradycyjny już Festiwal Integracyjny Krzidła, po kerym na scynie bydzie szło zoboczyć gwiozdy Radia Piekary – Dawida Janiaka i kapela Blue Party. Ô nojlepszo launa widzōw zadbo tyż Cezary Pazura, a na wieczōr bydzie szło posuchać grupy Akurat i Andrzeja Piasecznego.

Jak co roku, na kōniec fajru je zaplanowany niyôbyczajny pokoz laserowy.

Grafiki: UM Piekary Ślōnske

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza