Co myślisz o gwarze?

Pracownia Dialektologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bada opinie mieszkańców Polski na temat gwar. Prowadzący badania Błażej Osowski wyjaśnia:

“W pierwszym pytaniu określamy nasz język ojczysty (kaszubski, polski, śląski itd.), a następnie opisujemy, co sądzimy o gwarach, odmianie potocznej i literackiej tego języka. (…).

Zwracamy uwagę, że na Śląsku (jak i na innych terenach) istnieć może i odmiana literacka, i gwarowa – nie są to odmiany wykluczające się, lecz stanowiące swoje uzupełnienie. Przykładowo można znać gwarę z domu i odmianę literacką z książek. Każdy ankietowany udziela odpowiedzi zgodnie z własną świadomością językową”.

Badanie zdaje się respektować wolę użytkowników języków mniejszościowych co do statusu tychże języków – można w nim wypowiadać się zarówno o postrzeganiu języka polskiego i jego gwar, jak i na przykład… języka śląskiego w odmianach literackiej, potocznej i licznych odmianach gwarowych. Tym bardziej zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej w tym miejscu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Joanna Schaffgotsch patrōnkōm szkoły w Kopicach!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Co myślisz o gwarze?

 • 18 siyrpnia 2021 ô 13:24
  Permalink

  Gwara to moze byc wiezienna a nie Ślaska! Wersyjo lokalno jynzyka ślōnskigo, ftorōm sie rzōndzi umie, to dlo mie Dialekt. Ze gwarōm to Mi sie kojarzy Gwar WE Sejmie RP niyftorych ludzie na sesyjach tyj pseudo-demokracyje… Jak bydymy barzij lokalne wariant jakij godki mianowac gwarōm to niy byndymy lepsi oder tych co mianujōm ślōnski gwarōm j. Polskigo. Pojyncie “Gwara” je do lamusa. Ponoc j. Polski je taki bogaty, to czamu, jezli ja, to ôn dalij funguje a ku tymu gorszy ludzi? Taki Cel polityczny gorszy i zwadzac ludzi? Niy Tak z Nami Polski!

  Ôdpowiydz
  • 18 siyrpnia 2021 ô 19:24
   Permalink

   Beztoż żech im napisoł, żeby nie godali na godka gwara ino jynzyk abo etnolekt. Miano mo znaczyni.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza