Chrzest książki Evy Tvrdej “Města v Českém Slezsku” w Ostrawie

W dniu 21 lutego w Ostrawie odbędzie się chrzest nowej książki Evy Tvrdej “Města v Českém Slezsku“. Eva Tvrda odwiedziła 34 miasta po czeskiej stronie Górnego Śląska, zebrała ich historie i okrasiła autorskimi fotografiami. Chrzest książki poprowadzi Magda Stříbná. Będzie to też możliwość usłyszenia języka śląskiego z Kraiku Hulczyńskiego, bo taki wybrała matka chrzestna.

Zapraszamy o godz. 16.30 do biblioteki Moravskoslezské vědecké knihovně przy placu Prokešově náměstí 1802/9.

 

S velkou radostí oznamuji, že 21. února 2018 vyjde kniha Města v Českém Slezsku. Kniha bude pokřtěna v den vydání v Moravskoslezské vědecké knihovně, následně ji představím a začnu prodávat na Ostravském knižním veletrhu, poté s ní seznámím své čtenáře v hlučínské městské knihovně a poslední představení knihy proběhne počátkem dubna v Domě knihy v Ostravě. Doufám, že si i tato netradiční brožurka najde své čtenáře. Koncem února pak jeden z vás může Města v Českém Slezsku vyhrát v soutěži na tomto profilu!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sama autorka o své knize říká:
“Charakter současného Českého Slezska lze vystopovat prostřednictvím měst, která vyzařují genius loci jednotlivých částí tohoto málo známého regionu. V loňském roce jsem navštívila města Českého Slezska, bylo jich celkem 34, mobilem si je vyfotila a o každém z nich napsala krátké pojednání. Nyní čtenářům předkládám aktuální svědectví o stavu Českého Slezska po stu letech jeho existence.”

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza