Chorzów: Florianfest w Muzeum Hutnictwa

Z okazji Dnia Hutnika i obchodów Patrona Miasta Chorzowa – św. Floriana – Muzeum Hutnictwa postanowiło sięgnąć do zapomnianych tradycji i powrócić do organizowania radosnego, rodzinnego święta hutniczego, zwanego kiedyś FLORIANFEST.
O rozpowszechnionym już pod koniec XIX w. obyczaju organizowania tuż po 4 maja, czyli dniu św. Floriana, radosnych zabaw dla pracowników hut zwanych FLORIANFEST wspomina w swoich pracach Łukasz Wallis, współzałożyciel Muzeum w Chorzowie. Ten rozbarski górnik, a jednocześnie zapomniany folklorysta, dokumentował zwyczaje, podania i legendy ludu śląskiego. Chcemy wrócić do tej tradycji, gdyż dbanie o różnorodne przejawy kultury hutniczej jest w Muzeum Hutnictwa traktowane jako bardzo ważna część naszej misji – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum.

7 maja w Muzeum Hutnictwa będzie się działo

Od g. 10.00 do 18.00 odbędzie się niemal 60 wydarzeń. Wśród nich warsztaty dla małych i dużych, na których poznamy między innymi pracę kowala, Hutnika Superbohatera, Hutnika Wynalazcę, jak i wszystkie oblicza św. Floriana. Podczas Akademii Małego Hutnika w ekspresowym tempie nabędziemy pierwsze szlify w zawodzie metalurga. Z kolei uczestnicząc w zajęciach Polowej Drukarni Hutniczej samodzielnie przygotujemy własną hutniczą torbę.
O nastrój radosnego święta zadba brass band. Udział w niemal wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny. Warto jednak sprawdzić, na które należy dokonać wcześniejszej rezerwacji.

Muzeum Hutnictwa – fot. T. Makula

Floriany wchodzą za darmo, a inni na szychcie też sporo zaoszczędzą

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Od 4 do 7 maja włącznie z okazji Dnia Hutnika – św. Floriana i FLORIANFESTu wszystkie osoby noszące na pierwsze lub drugie imię Florian mogą zwiedzić Muzeum Hutnictwa nieodpłatnie. Na pozostałych zwiedzających, którym nie patronuje opiekun ludzi ognia, również przygotowano specjalną ofertę. 4 i 7 maja bilet do muzeum kosztować będzie aż 90% mniej!
W tych dniach zapłacimy za niego tylko 1 zł. Dodatkowo, na wszystkich zwiedzających czekać będą na wystawie stałej byli hutnicy, którzy teraz już w charakterze przewodników zaproszą na wspólną szychtę.

Dej pozōr tyż:  Wyrzeźbione życie – opowieść o Augustynie Dyrdzie

Będą spacery i gry. Będzie żwawo, radośnie i w rytm kuźniczego młota

Podczas FLORIANFEST muzeum wyjdzie poza swoje mury. Uczestnicząc w rodzinnej grze terenowej odkryjemy, gdzie biją źródła Królewskiej Huty. Biorąc udział w spacerach tematycznych lepiej poznamy teren byłego zakładu. Z okazji inauguracji „Radośnika” – ogrodu hutniczego będzie też spacer botaniczny “W siną dal”, w trakcie, którego sprawdzimy, a może i posmakujemy, co rośnie dookoła. Jednak największym hitem pośród spacerów będzie na pewno sąsiedzka wizyta w czynnej kuźni. Zainteresowanie zwiedzeniem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Minec” podczas festiwalu otwarcia przerosło nasze oczekiwania, warto zatem jak najwcześniej zarezerwować miejsca na to wydarzenie.

Muzeum Hutnictwa – fot. T. Zakrzewski

A w „Radośniku” będzie zielono

O godz. 12.00 na terenie zewnętrznym Muzeum zaplanowano uroczystą inaugurację ogrodu hutniczego. Wlewnica żeliwna, kadź żużlowa i odlewnicza, małe mufy z walcowni średniej, jak i inne hutnicze elementy zmienią się w donice pełne rośliny ozdobnych i uprawnych. Każda
z nich odnosić będzie się do hutniczych tradycji, jak i oddziaływania przemysłu metalurgicznego na lokalny krajobraz. Stworzenie na terenie Muzeum plenerowego punktu edukacji ekologicznej stało się możliwe dzięki znacznemu wsparciu ArcelorMittal Poland, największego producenta stali w Polsce i mecenasa tego przedsięwzięcia. Od samego początki, kiedy dowiedzieliśmy o powstaniu Muzeum Hutnictwa, gorąco kibicowaliśmy temu projektowi. Kiedy usłyszeliśmy o planach ogrodu hutniczego nie wahaliśmy się ani chwili z naszym wsparciem. A pomysł, by sadzić rośliny w urządzeniach, które są lub były wykorzystywane w procesach hutniczych doskonale wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i pokazuje, że stal jest tworzywem niezwykle wszechstronnym, wczoraj wykorzystana jako element procesu, a dziś donica – zauważa Karolina Muza-Adamiec szefowa Kampusa, Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodnościć i Employer Brandingu w ArcelorMittal Poland.

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Partnerami projektu są również Re Alloys – producent żelazostopów, Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach. To pod okiem uniwersyteckich ekspertów: botaników, ekologów, fizjologów roślin, biofizyków odbędzie się zarówno wspólne, rodzinne sadzenie roślin w „Radośniku”, jak i zorganizowane zostaną warsztaty laboratoryjne i badawcze. W “Roślinnym Laboratorium” sprawdzimy, czy aby na pewno rośliny są zielone i zbadamy im EKG. Będzie też warsztat tworzenia “płomiennych błyskotek” z ekologicznych materiałów.

Przed nami FLORIANFEST – całodniowe rodzinne fajrowanie z okazji Dnia Hutnika.
Szczegóły wydarzenia na stronie: muzeumhutnictwa.pl i profilu Muzeum na FB. Rezerwacje telefoniczne w godzinach otwarcia muzeum: 32 704 96 31.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przy ul. Metalowców 4a to powstałe pod koniec ubiegłego roku pierwsze w Polsce muzeum prezentujące na przykładach Huty Kościuszko/Królewska i Batory/Bismarck historię hutnictwa żelaza i stali czasów rewolucji przemysłowej. W budynku byłej hutniczej elektrowni z 1895 r. powstała nowoczesna placówka, w której prezentowane są zarówno wielkie hutnicze maszyny, jaki i filmowe wspomnienia byłych pracowników, którzy opowiadają o pracy w hucie, jak i swoim codziennym życiu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza