Canon Silesiae – co to takiego?

W 2012 roku, kiedy zarejestrowano Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, postanowiło wzmacniać tożsamość śląską głównie poprzez działania kulturalne. Jednym z nich był pomysł na serię wydawniczą “Canon Silesiae“. Jej celem miało być przybliżanie czytelnikom dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, jego bogactwo i różnorodność. Główny nacisk położono na książki beletrystyczne i tak powstały serie: Canon Silesiae – Ślōnskŏ Bibliotyka oraz Canon Silesiae – Bibliotyka Tumaczyń.  Zdecydowano się na nazwę dwuczłonową, łacińsko-śląską. Łacińską, ponieważ, jak zaznacza prof. Joanna Rostropowicz: „śmiało możemy uznać łacinę za język ‘najbardziej śląski’, bo był zwornikiem tej wielobarwnej społeczności przez wiele wieków, niemal do końca XVIII wieku”. I śląską, bo zjawisko renesansu ślōnskij gŏdki, jej podniesienia do rangi równoprawnego kodu komunikacji, jest świadectwem żywotności górnośląskiej tożsamości i zobowiązaniem do jej kultywowania.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Inspiracją do tej powołania takiej serii były dwie publikacje: 99 książek, czyli mały kanon górnośląski” Zbigniewa Kadłubka i Łucji Staniczek oraz Fabryka Silesia 1/2012 (Czterdziestu wybiera kanon). W obu w/w publikacjach starano się opracować kanon literatury górnośląskiej, czerpiący z wszystkich języków (polskiego, niemieckiego, czeskiego, łaciny, śląskiego, etc) w których artyści urodzeni bądź tworzący na Górnym Śląsku literacko nawiązywali do regionu. Okazywało się, że wiele z tych ważnych pozycji jest obecnie niedostępnych dla czytelników lub nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski bądź śląski (np. “Ostwind” Augusta Scholtisa). Pomysłodawcy Canonu Silesiae postanowili temu zaradzić.

Z czasem serię poszerzono o wydawanie książek o charakterze historycznym i powstała seria Canon Silesiae – Ślōnske Dzieje. Partnerem serii od początku było wydawnictwo Silesia Progress, które po sądownej decyzji o zawieszeniu działania SONŚ przejęło na siebie całkowity ciężar dalszego wydawania książek w ramach wszystkich serii.

Do tej pory ukazały się następujące książki:

Zbigniew Kadłubek – “Listy z Rzymu

Ajschylos – “Prōmytoj przibity“, tłum. Zbigniew Kadłubek

Mirosław Syniawa “Dante i inksi“, tłumaczenie poezji światowej na śląski

Henryk Waniek “Jak Johannes Kepler, jadąc do Żagania na Śląsku, zahaczył o księżyc

August Scholtis “Wiatr od wschodu“, tłum. Alois Smolorz

Robert Burns “Wiersze i śpiywki“, tłum. Mirosław Syniawa

Henryk Waniek “Obcy w kraju urodzenia

Charles Dickens “Godniŏ pieśń“, tłum. Grzegorz Kulik

Mirosław Syniawa “Cebulowŏ Ksiynga Umartych

Krystian Gałuszka “Księga Raziela

 

oraz w serii Canon Silesia – Ślōnske Dzieje:

Jerzy Ciurlok “Ich książęce wysokości. Część górnośląska

Eva Tvrda “Dyskretny urok Śląska“, tłum. Karolina Pospiszil

Jerzy Ciurlok “Ich książęce wysokości. Część dolnośląska

Dziennik ks. Franza Pawlara” w red. Leszka Jodlińskiego

Wilhelm Gorecki “Rowój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku

Eva Tvrda “Dziedzictwo“, tłum. Karolina Pospiszil

Helena Buchner “Hanyska

Helena Buchner “Dzieci Hanyski

 

Od przyszłego tygodnia będziemy publikować po fragmencie każdej z nich.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza