Canon Silesiae – co to takiego?

W 2012 roku, kiedy zarejestrowano Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, postanowiło wzmacniać tożsamość śląską głównie poprzez działania kulturalne. Jednym z nich był pomysł na serię wydawniczą “Canon Silesiae“. Jej celem miało być przybliżanie czytelnikom dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, jego bogactwo i różnorodność. Główny nacisk położono na książki beletrystyczne i tak powstały serie: Canon Silesiae – Ślōnskŏ Bibliotyka oraz Canon Silesiae – Bibliotyka Tumaczyń.  Zdecydowano się na nazwę dwuczłonową, łacińsko-śląską. Łacińską, ponieważ, jak zaznacza prof. Joanna Rostropowicz: „śmiało możemy uznać łacinę za język ‘najbardziej śląski’, bo był zwornikiem tej wielobarwnej społeczności przez wiele wieków, niemal do końca XVIII wieku”. I śląską, bo zjawisko renesansu ślōnskij gŏdki, jej podniesienia do rangi równoprawnego kodu komunikacji, jest świadectwem żywotności górnośląskiej tożsamości i zobowiązaniem do jej kultywowania.

Inspiracją do tej powołania takiej serii były dwie publikacje: 99 książek, czyli mały kanon górnośląski” Zbigniewa Kadłubka i Łucji Staniczek oraz Fabryka Silesia 1/2012 (Czterdziestu wybiera kanon). W obu w/w publikacjach starano się opracować kanon literatury górnośląskiej, czerpiący z wszystkich języków (polskiego, niemieckiego, czeskiego, łaciny, śląskiego, etc) w których artyści urodzeni bądź tworzący na Górnym Śląsku literacko nawiązywali do regionu. Okazywało się, że wiele z tych ważnych pozycji jest obecnie niedostępnych dla czytelników lub nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski bądź śląski (np. “Ostwind” Augusta Scholtisa). Pomysłodawcy Canonu Silesiae postanowili temu zaradzić.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Z czasem serię poszerzono o wydawanie książek o charakterze historycznym i powstała seria Canon Silesiae – Ślōnske Dzieje. Partnerem serii od początku było wydawnictwo Silesia Progress, które po sądownej decyzji o zawieszeniu działania SONŚ przejęło na siebie całkowity ciężar dalszego wydawania książek w ramach wszystkich serii.

Do tej pory ukazały się następujące książki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zbigniew Kadłubek – “Listy z Rzymu

Ajschylos – “Prōmytoj przibity“, tłum. Zbigniew Kadłubek

Mirosław Syniawa “Dante i inksi“, tłumaczenie poezji światowej na śląski

Henryk Waniek “Jak Johannes Kepler, jadąc do Żagania na Śląsku, zahaczył o księżyc

August Scholtis “Wiatr od wschodu“, tłum. Alois Smolorz

Robert Burns “Wiersze i śpiywki“, tłum. Mirosław Syniawa

Henryk Waniek “Obcy w kraju urodzenia

Charles Dickens “Godniŏ pieśń“, tłum. Grzegorz Kulik

Mirosław Syniawa “Cebulowŏ Ksiynga Umartych

Krystian Gałuszka “Księga Raziela

 

oraz w serii Canon Silesia – Ślōnske Dzieje:

Jerzy Ciurlok “Ich książęce wysokości. Część górnośląska

Eva Tvrda “Dyskretny urok Śląska“, tłum. Karolina Pospiszil

Jerzy Ciurlok “Ich książęce wysokości. Część dolnośląska

Dziennik ks. Franza Pawlara” w red. Leszka Jodlińskiego

Wilhelm Gorecki “Rowój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku

Eva Tvrda “Dziedzictwo“, tłum. Karolina Pospiszil

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Helena Buchner “Hanyska

Helena Buchner “Dzieci Hanyski

 

Od przyszłego tygodnia będziemy publikować po fragmencie każdej z nich.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza