Bytōm: narkotyki i sztrōm

Policyjōny z kōmisariatu we Bytōmiu na Stroszku zastawiyli 32 lata starego chopa, co trzimoł narkotyki i krŏd sztrōm w pōmiyszkaniu przi ul. Siemiradzkigo. Chop mioł blisko 70 porcyji dilerskich. Bytōmiōn usłyszoł już ôbskarżynie. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 3 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kryminalni z kōmisariatu na Stroszku kludziyli robotã przeciwko przestympczości narkotykowyj i zastawiyli 32-latka, co we swojim pōmiyszkaniu trzimoł narkotyki. Wachtyrze prawa przejōnli marihuanã jak tyż amfetaminã, z keryj idzie narychtować blisko 70 dziołkōw dilerskich narkotykōw. Ôkrōm tego policyjōny stwierdziyli, iże chop mŏ sztrōm niylegalnie. Podepniyńcie było zlikwidowane i zabezpieczōne ôd elektrykŏrzi. Bytōmiōn ôstoł przewiyziōny do kōmisariatu. Śledczy przedstawiyli mu ôbskarżynia. Terŏz chop ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu kŏra do 3 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-