Bielsko: Wynosiōł nŏczynie ze sklepu

Szandarzi z wydziału prewyncyje bielskij kōmyndy i pracownicy ôchrōny zastawiyli 29 lŏt starego chopa, podyjzdrzanego ô porwanie. Łupym sprŏwcy padło nŏczynie elektryczne wert 2100 zł. W czasie przeszukaniŏ policyjōny ôdzyskali czyńść porwanego statku. Chycōny chop usłyszoł już ôbskarżynie. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

We jednym z marketōw budowlanych na terynie Bielska-Biołyj chop bez pŏrã dni wynosiōł nŏczynie elektryczne, co je potrzebowoł do robōt rymōntowych. Jego łupym pŏd tŏwŏr wert 2100 zł. Przi kerymś razie ôchrōniŏrze dali na niego pozōr, bo poznali, iże ôn je sprŏwca poprzednich porwań i chyciyli go na miyjscu. W czasie przeszukaniŏ policyjōny ôdnŏdli tajla porwanego statku.

Chop je już po ôbskarżyniu. Ô jego dalszym losie hned usōndzi prokuratōr.

Zdrzōdło: KMP Bielsko-Biołŏ

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: "Prosimy do stołu" Rokita, Szczerek, Chojnacki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza