Autonomię 2020 przywlókł COVID19

Nieostry majaczy obraz w cieniu mgły. Ktoś pospiesznie wybiega do limuzyny, Korfanty zakrywa oczy a mijany Kasztanek smutno rży na pożegnanie. Jutro tylko odkuć kamień węgielny panteonu i zabrać armaturę z urzędów, tymczasowo wywieźć do Sosnowca. Kolumna pędem sunie Francuską na autostradę, już niedługo eksterytorialną. Byle do wieczora być w Opolu, szybko ewakuować personel placówki Urzędu Wojewódzkiego i zdemontować magiczne wrota. Co z Wrocławiem? Nie ma z nimi kontaktu – odcięci? COVID siedział też w miedzi, rośnie im trend. Trudno, do wieczora trzeba dać meldunek Naczelnikowi. Tarcza 7 wprowadza autonomię na Śląsku od Görlitz do – tutaj mgła spowija mapę. Meldują więc: Naczelniku, Polska uratowana, mamy trend spadkowy, można odmrażać i wybierać, jutro zdjąć maski.  Hura, Hura, Hura.

Sebastian Zista,

Mieszkaniec okolicy górnośląskiej stolicy, zwolennik administracyjnej reformy i krótkiej formy.

Zdjęcie archiwum S. Zisty

Dej pozōr tyż:  Ô utopkach, skarbkach a inkszych stworach we bytōmskim LernRaumie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza