Apel w sprawie obchodów 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Apel Ruchu Autonomii Śląska i Śląskiej Partii Regionalnej w sprawie obchodów 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej:

Dzięki wysiłkowi wielu śląskich środowisk pojęcie Tragedii Górnośląskiej stało się częścią pamięci zbiorowej mieszkańców naszego regionu. Ludzie nauki, organizacje społeczne, samorządy uczyniły wiele, by przypomnieć ofiary zbrodni dokonanych na Górnoślązakach przez Armię Czerwoną oraz sowiecki i polski aparat bezpieczeństwa w trakcie oraz bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Wysiłek ten nie może zostać zaprzepaszczony. Z niepokojem przyjmujemy niezrozumiałą dla opinii publicznej sytuację, której świadkami jesteśmy w ostatnich latach, kiedy obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej zamiast łączyć, dzielą śląskie ugrupowania.

Apelujemy o to, by 75. rocznica Tragedii Górnośląskiej stała się okazją do porozumienia, które przyczyni się do jej godnych obchodów. Zapraszamy wszystkie regionalne środowiska do utworzenia komitetu organizacyjnego, którego celem będzie koordynacja uroczystości i nadanie im odpowiedniej rangi.

Za Śląską Partię Regionalną

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

[—] Rafał Adamus

Przewodniczący Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej

Za Ruch Autonomii Śląska

[—] Jerzy Gorzelik

Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska

 

Katowice, 15 marca 2019 roku

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza