Annogórskie Lato Organowe – zaproszenie

Góra Św. Anny to miejsce wyjątkowe – historycznie, przyrodniczo i religijnie. Inicjatorzy Annogórskiego Lata Organowego pragną, by stało się również ciekawe dla miłośników dobrej muzyki i w 2017 roku podjęli się organizacji letnich koncertów. Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Leśnica oraz przychylności O. Gwardiana drzwi chóru zostały otwarte dla utalentowanych muzyków.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cykl rozpoczął czerwcowy koncert inauguracyjny, a po nim nastąpiły kolejne – w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Każdorazowo organiście towarzyszyli soliści. Różni wykonawcy oraz urozmaicony repertuar sprawił, że koncerty były przystępne dla laików i zadowoliły znawców muzyki. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem mediów i za każdym razem gromadziło sporą publiczność.

Tegoroczny sezon festiwalu rozpocznie się koncertem „Laudate Deum in cordis et organo” 2 czerwca o godz. 19.00 w bazylice na Górze Św. Anny. Podczas koncertu inauguracyjnego będziemy mieli wyjątkową okazję usłyszeć wybitnego i wielokrotnie nagradzanego muzyka – dr hab. Piotra Rojka, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który koncertował i prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach świata, a w swoim dorobku ma kilkanaście płyt. Dźwiękom organów towarzyszyć będzie saksofonista – dr hab. Ryszard Żołędziewski, który jest absolwentem Konservatorium für Musik und Theater w szwajcarskim Bern oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta.

Zapraszamy na koncert! Szczegóły na plakacie.

Kolejne koncerty w ramach Annogórskiego Lata Organowego odbędą się 28.07.2017 oraz 08.09.2018.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-