Annogórskie Lato Organowe – zaproszenie

Góra Św. Anny to miejsce wyjątkowe – historycznie, przyrodniczo i religijnie. Inicjatorzy Annogórskiego Lata Organowego pragną, by stało się również ciekawe dla miłośników dobrej muzyki i w 2017 roku podjęli się organizacji letnich koncertów. Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Leśnica oraz przychylności O. Gwardiana drzwi chóru zostały otwarte dla utalentowanych muzyków.

Cykl rozpoczął czerwcowy koncert inauguracyjny, a po nim nastąpiły kolejne – w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Każdorazowo organiście towarzyszyli soliści. Różni wykonawcy oraz urozmaicony repertuar sprawił, że koncerty były przystępne dla laików i zadowoliły znawców muzyki. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem mediów i za każdym razem gromadziło sporą publiczność.

Tegoroczny sezon festiwalu rozpocznie się koncertem „Laudate Deum in cordis et organo” 2 czerwca o godz. 19.00 w bazylice na Górze Św. Anny. Podczas koncertu inauguracyjnego będziemy mieli wyjątkową okazję usłyszeć wybitnego i wielokrotnie nagradzanego muzyka – dr hab. Piotra Rojka, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który koncertował i prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach świata, a w swoim dorobku ma kilkanaście płyt. Dźwiękom organów towarzyszyć będzie saksofonista – dr hab. Ryszard Żołędziewski, który jest absolwentem Konservatorium für Musik und Theater w szwajcarskim Bern oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta.

Zapraszamy na koncert! Szczegóły na plakacie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kolejne koncerty w ramach Annogórskiego Lata Organowego odbędą się 28.07.2017 oraz 08.09.2018.

Dej pozōr tyż:  Premiera płyty "Dostone żytko" zespołu Chwila Nieuwagi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza